Ulaz za korisnike

Sanacija prozora na staroj gradnji

|
Sanacija prozora na staroj gradnji - Foto: velux.de
 
Sanacija prozora na staroj gradnji - Foto: velux.de
Prilikom sanacije objekata se u pravilu odmah vrši zamjena prozora, tj.stari prozori se demontiraju te se ugrađuju novi, uglavnom s izolacijskim staklima.

Sanacija prozora na staroj gradnji

Prilikom sanacije objekata se u pravilu odmah vrši zamjena prozora, tj.stari prozori se demontiraju te se ugrađuju novi, uglavnom s izolacijskim staklima. Na taj način se postiže kako funkcionalno poboljšanje tako i poboljšanje klime u prostorijama i ugode stanovanja. Kod zamjene starih prozora novim prozorima koji imaju bolja građevinsko-fizikalna svojstva može doći do pojave plijesni u prostorima za stanovanje.

Postoje i slučajevi kada se nakon sanacije prozora ne pojavljuje nikakvo ili samo gotovo neznatno poboljšanje u području zvučne i toplinske izolacije. Kao primjer se obično navodi zamjena spregnutih prozora prozorima s izolacijskim staklima. Usporedna nepropusnost fuga kod spregnutih prozora u području zvučno-itermotehničkih vrijednosti je bolja od one kod običnih prozora s izolacijskim staklima bez zaštitnog premaza i specijalnog plinskog punjenja.

Kod prozora na starijim objektima se uglavnom radi o osnovnim konstrukcijama:

 • - jednostavni prozori
 • - spregnuti prozori
 • - modularni prozori
 • - Prozori na starijim objektima imaju uglavnom drvene okvire manje debljine.Zastakljenje čini jednostavno staklo debljine ca. 3mm.

  Takvi prozori uglavnom pokazuju tipične nedostatke:

 • - debele slojeve laka na drvetu okvira
 • - oštećene površine
 • - okovi defektni ili njihova funkcija smanjena zbog debelih slojeva laka
 • - dijelovi okvira djelomično razvučeni (iskrivljeni od vjetra) te su tako fuge između krila i okvira blende nejednake
 • - velika zrakopropusnost(propusnost fuga)
 • - propusni priključci na građevinskoj supstanci
 • - nedovoljno nepropusnost na nalete kiše
 • - Prozori na starijim objektima se mogu dodatno poboljšati naknadnom ugradnjom brtvi, zamjenom stakala, postavljanjem dodatnih elemenata kao što su dodatne staklene ploöe ili kutije za rolete, čime se postiže ispunjenje dodatnih zahtjeva. Kod stručnog izvođenja ovih radova vidno se poboljšavaju funkcionalne vrijednosti nepropusnosti, zvučne i termoizolacije.

  Na bazi zadanih prozorskih konstrukcija ( postojeće stanje) nije uvijek dobro primjerice težiti najboljim vrijednostima zvučne zaštite. Kod sanacije prozora je ponekad značajnije postići optimalnu interakciju pojedinačnih funkcija jednog prozora. Zato je vrlo važno prije početka sanacije izvršiti detaljnu analaizu postojećeg stanja straog prozora. Tek nakon toga se možete odlučiti jesu li moguće mjere opravdane, tehnički izvedive i ekonomične. Odabir djelotvornog brtvljenja često ovisi o konstrukciji sanacijskog prozora kao i o dimenzijama i tolerancijama u području žlijeba.

Materijali