Ulaz za korisnike

Sanacije pročelja

|
Prikaz nesaniranih i saniranih manjih ošte
 
Prikaz nesaniranih i saniranih manjih ošte
Pročelja pripadaju zajedničkim dijelovima zgrade i neodvojiv su dio cijele građevine. Iz takvog opisa proizlazi i činjenica kako su svi vlasnici stanova (ako se radi o višestambenim građevinama) ili kuća odgovorni za stanje, a time i za uklanjanje kvarova i oštećenja na pročeljima. Bez obzira na to o kakvim se popravcima radi, pri uočavanju kvara na pročelju upravitelj ili vlasnik utvrđuje potrebu obavljanja popravaka, tj. sanacije.

Priroda kvarova može biti takva da ugrožava živote stanara i prolaznika (npr. otpadanje dijelova pročelja) ili da je ugrožena sama konstrukcija građevine (prodor agresivnih elemenata u konstrukciju, npr. vode). U određenim se slučajevima sanacija pročelja obavlja iz estetsko-zaštitnih razloga, posebno kod građevina koje imaju spomeničku vrijednost, odnosno koje su graditeljska baština. Izbor tehnologije uklanjanja kvarova na pročeljima ovisi o brojnim čimbenicima. Najznačajniji su: vrsta kvara, sastav konstrukcije (slojevi zida), lokacija građevine (izloženost agresivnim elementima) i insolacija (osunčanje) pročelja.

Kvarovi pročelja

Kvarovi na pročeljima posljedica su jednog od tri čimbenika ili njihove kombinacije:

1. lošeg projekta
2. nestručnog izvođenja
3. nekvalitetnih materijala

Pod lošim projektom podrazumijeva se izbor međusobno nekompatibilnih materijala u slojevima zidova i tanka ili neadekvatno smještena toplinska izolacija. Nestručno izvođenje podrazumijeva nedovoljno poznavanje tehnologije rada i metoda ugradnje. Materijali svojim tehničkim svojstvima moraju biti odgovarajći za primjenu na pročeljima, što znači da moraju biti otporni na vremenske uvjete i rad konstrukcije te udovoljavati funkcionalnim (toplinska i vodonepropusna zaštita) i estetskim zahtjevima.

Kvarovi na pročelju dovode do gubitka njegovih primarnih funkcija, a to je da zaštiti stanare i njihovo zdravlje te samu konstrukciju. Manji se kvarovi ogledaju u pojavi mikropukotina i ljuštenju boje, što se može relativno lako sanirati.

Značajniji kvarovi nastaju ako se ne pristupi sanaciji nakon manjih oštećenja. Pukotine se šire, voda prodire u konstrukciju, dijelovi žbuke otpadaju, a armatura korodira. U ovome slučaju potrebno je temeljito ispitati postojeće stanje, napraviti projekt sanacije i započeti što prije.

Sanacija žbuka na pročeljima obavlja se sredstvima za učvršćivanje žbuka te djelomičnom ili potpunom zamjenom kompatibilnim žbukama. Sanacija betona i korodirane armature obavlja se reparaturnim mortovima i protukorozijskim premazima, a sanacija pukotina u kamenu, betonu i žbukama injektiranjima, nanošenjem kitova i premaza. Sanaciji pročelja pripada i čišćenje kamenih, betonskih, opečenih pročelja i pročelja od prirodnih žbuka.

Čišćenje pročelja od atmosferskih sedimenata i grafita obavlja se:

- visokotlačnom parom
- pulpama
- kemijskim sredstvima
- vodom i vodom pod tlakom
- atomizacijom
- nebulizacijom
- vodom-zrakom i abrazivima pod niskim i visokim tlakom
- laserima
- kombiniranim tehnikama.

Na kraju navodimo i preventivnu zaštitu kamenih, žbukanih i vodoupojnih pročelja koja se postiže trajnim penetrantima na bazi siloksana, trajnim penetrantima na bazi vode, premazima, antigrafitnim gelovima ili elastičnim pročeljnim premazima u širokoj paleti boja.

Izvor: web stranica GSKG

Materijali