Ulaz za korisnike

Sendvič paneli

|
Sendvič paneli
 
Sendvič paneli
Sendvič paneli

Složeni (ili “sendvič”) paneli su tvornički građevinski paneli koji se primarno koriste za vanjsko oblaganje, separiranje, ispunjavanje pregradnih zidova, kao krovni elementi u širokom rasponu industrijskih, komercijalnih i stambenih zgrada širom svijeta.

Duže od 30 godina, sendvič paneli nude inžinjerima, arhitektima, i dizajnerima uzbudljivu novu dimenzijuu planiranju, troškovniku, i dizajnu novih i prerađenih zgrada, dokazavši se kao izdržljivo, brzo, ekonomično i svestrano rješenje.

Zbog njihovog zapanjujućeg uspjeha, današnji proizvođači, u svom konstantnom trudu da ispune sve zahtjeve promjenjivog tržišta, su razvili širok i atraktivan izbor površina profila I mnoštvo površinskih završetaka, dostupnih i u bojama I u metalnim slojevima.

U dodatku, napravljeni su i skriveni spojevi, mogućnosti kombiniranja sa drugim materijalima, i pjenom ispunjeni kalupi za krovove i zidove koji su omogućili konstruiranje zgrada iznimne arhitektonske vrijednosti i izgleda.

Porast uporabe složenih panela je primarno povećavan zbog zahtjeva građevinske industrije za laganim panelom sa visokim termo-izolacijskim vrijednostima, i jednostavnom montažom na licu mjesta.

Prvi zahjev je bio potpomognut sa tehničkim razvojem tvrdih poliuretanskih (PUR) i poleiretenskih (PIR) pjena koje nude visoke izolacijske vrijednosti, pogotovo u usporedbi sa drugim sistemima izolacije.

Druga osobina, sadržana u jednostavnosti montaže složenih panela na nosive strukture, se dokazala kao jedan od glavnih razloga u popularnosti ovog proizvoda, jer je vrijeme građenja značajno smanjeno u usporedbi sa tradicionalnim metodama, sa vrtoglavim uštedama u troškovima rada.

Tijekom zadnjih 5-10 godina, linija proizvoda je proširena povećanjem razvoja sendvič panela sa ispunom od kamene vune. Originalno razvijeni i uspješno testirani za uporabu u vatrootpornim strukturama, preforirana kamena vuna sendvič paneli se sad povećavajući koriste radi zahtijeva zvučne izolacije.

Definitivno, zbog velikog broja pozitivnih karakteristika proizvoda, sendvič paneli ostaju esencijalni element na građevinama u budućnosti.

Osnovni principi složenih panela

Struktura sendvič panela uvijek slijedi osnovni model. Dvije oplate, koje su relativno tanke i dosta čvrste, zatvaraju jezgru koja je relativno gusta i lagana i koja ima adekvatnu gustoću u smijeru prema oplati panela.

Mnogi alternativni tipovi sendvič konstrukcija mogu se dobiti kombinacijama oplata i jezgri. Ova opcija omogućava proizvodnju optimalnog dizajna za specifične aplikacije, jer je moguć izbor različitih materijala u cilju da se kombiniraju njihova pozitivna svojstva, eliminirajući većinu negativnih.

Sendvič paneli sa tankim čeličnim ili aluminijskim oplatama, i jezgrom načinjenom od poliuteranskih pjena niske gustoće ili mineralnih vuna imaju specifičnu kombinaciju svojstava koja ih čine idealnim za korištenje u gradnji zidova i pokrivanju krovova.

Oni kombiniraju pozitivna svojstva metalnih oplata, naime:

 • - kapacitet nosivosti
 • - zaštita izolacije od mehaničkog oštećenja
 • - zaštitu od vremena
 • - barijeru za isparavanja

  sa komplementarnim pozitivnim svojstvima jezgre, naime:

 • - termalna izolacija
 • - akustična izolacija
 • - korozivna zaštita iznutra

  Rezultirajući složeni panel duguje svoju strukturu slijedećim povoljnim svojstvima:

 • - visoku nosivost i malu težinu
 • - izvrsnu i trajnu toplinsku izolaciju
 • - izvrsnu barijeru od vremena i isparavanja
 • - izvrsnu hermetičnost
 • - vanjski završni dio oplate je otporan na vremenske uvjete I agresivnu okolinu
 • - kapacitet brzog postavljanja bez opreme za dizanje
 • - jednostavniju montažu u nepovoljnim vremenskim uvjetima
 • - jednostavan popravak ili zamjenu u slučaju oštećenja
 • - ekonomičnu masovnu proizvodnju do naručenih dužina ujednačene visoke kvalitete
 • - dugotrajnost uz niske troškove održavanja
 • - vatro-otporno ponašanje panela sa jezgrom od mineralnih vuna

  Nažalost, sendvič paneli također imaju i manje povoljna svojstva:

 • - ponašanje u slučaju vatre elemenata od tvrde plastike i jezgre od pjene
 • - deformacije kad je jedna strana izložena vrućini, t.j. jakom suncu
 • - uvijanje pod izdržanom težinom elemenata sa jezgrom od pjene
 • - malen termalni kapacitet
 •  - iako sendvič elementi daju daju dobru zvučnu izolaciju u usporedbi sa alternativnim zidovima i krovnim konstrukcijama slične težine, postignuti izolacijski nivo je karakterističan laganim strukturama

  Dakle, sendvič paneli su krovni li zidni, u kojima su obje i vanjska i unutarnja oplata napravljene od ravnog ili profiliranog metalnog kalupa koji se ponaša mješovito sa relativno slabom snagom jezgre koja ima prikladna izolacijska i kruta svojstva.

  Komponente ovog sendviča moraju se spojiti zajedno na takav način da se ponašaju kao kompaktna nosiva jedinica tijekom očekivanog radnog vijeka.

  Ovo spajanje može se postići linijskim procesom ispunjavanja pjenom, upotrebom odvojenih ljepljivih tvari (jezgre mineralnih vuna), ili mehaničkim pričvršćivanjem.

  Zidni paneli

  Tipični presjek zidnog panela (Metecno Monowall) je pokazan na slici 1.1. Metalne oplate su vrlo tanke, imajući opcije debljine od 0.4 mm do 0.7mm. Sa ovim debljinama oplate su dovoljno robusne da dozvole sigurno rukovanje tijekom proizvodnje i ugradnje.

  Presjek Monowall zidnog panela

  Kako je prikazano, metalne površine su često ojačane laganim profiliranjem u formi(obliku) uvrnutih dužnih učvršćenja. Takvi lagano profilirani paneli su neak poznati kao “linijski” ili, kad postoji veliki broj relativno malih uvrnutih linija “mikro-naborani” ili “mikro – limijski”

  Postoji nekoliko razloga za ovakvu pripremu:

 • - tvrdoća oplata je povećana i sukladno s tim i nosivi kapacitet
 • - ravne površine bez linija su vrlo teške za proizvodnju
 • - mogu se postići specijalni arhitektonski efekti

  Praktična primjena raznih tipova panela je uvelike pod utjecajem dizajna spojnih strana koje moraju tvoriti čvrstu vezu između spojnih elemenata.

  Utor-i-pero spojevi, kako je pokazano na slici, su najčešće korišteni tip spoja. Rubovi metalnih okvira, koji tvore spojne strane, su uvijeni unatrag i u jezgru, izbjegavajući formiranje termičkog mosta između oplata.

  http://www.gradimo.hr/zidni-paneli

  Presjek spoja Monowall zidnog panela

  Mekani “zatvarač” je nanesen na utor i mora biti pritisnut kad je pero susjednog elementa postavljeno prilikom montaže, tako osiguravajući adekvatnu vodootpornost i hermetičnost spoja.

  Krovni paneli

  Krovni elementi imaju donekle drugačiji oblik od zidnih panela. Ustvari, po krovnim panelima se obično hoda tijekom građenja i radova održavanja, i tijekom svog životnog ciklusa moraju odoljeti mogućim nakupinama snijega i kišnih padalinama.

 • Zbog ovih razloga, većina tipova krovnih panela imaju jako profiliranu vanjsku stranu, i gustoća vanjske oplate im je veća nego kod zidnih panela.

  Tipični krovni panel je prikazan (Metecno Glamet). Dužni spojevi su uobičajeno savijeni na sličan način kao i konvencionalni trapezoidno profilirani jezičci.

   Paneli se pričvršćuju na potporne strukture pomoću samobušećih vijaka koji se obično prolaze kroz najveću izbočinu na panelu Tek odnedavno, pričvršćivanje na donjoj izbočini uz pomoć vijaka sa zatvarajućim oblogom postaje uobičajeno.
  Mora se istaknuti da spojevi, kao na slici, su takozvani “samozatvarajući” jer ovakav oblik dozvoljava lakšu I precizniju montažu, te osigurava bolji otpor na vlagu i vremenske prilike.

  Paneli za hladnjače

  Najrigoroznijim zahtjevima za termičku izolaciju u hladnjačama se primarno odgovara odabirom dovoljne gustoće prikladnog izolacijskog materijala za jezgru panela. Međutim, posebna pažnja mora se obratiti na dizajn spojeva koji motaju biti hermetični i ne smiju se ponašati kao termički mostovi.
  Postizanje ovih karakteristika zahtijeva vrlo skupa rješenja, ali nivo sofistikacije je opravdan potrebama visokog nivoa termalne i spojne učinkovitosti nužne za hladnjače.

  Zahtjevi za sendvič obložene panele

  U kontrastu sa drugim primjenama, gdje druga razmatranja mogu prevagnuti, u građevinskoj industriji omjer cijene i preformansi se rankira iznad svih drugih aspekata zbog mnogo konkurentskih načina građenja.

 • HR - 51215 Kastav Žegoti bb

  Tel - +385 (0)51 691 620, +385 (0)51 691 621 Fax - 381 (0) 51 691 530

  HR 10360 ZAGREB - SESVETE Svetomatejska 14

  Tel - +385 (0) 1 20 10 223, +385 (0) 1 20 10 224 Fax - +385 (0) 1 20 13 105

  E-mail: izoforma@izoforma-paneli.hr

  www.izoforma-paneli.hr

Materijali