Ulaz za korisnike

Sika rješenja za vidne betone

|
Vidni betoni Sika
 
Vidni betoni Sika
Vitni betoni

Podrazumijevanje betona kao estetskog, svestranog građevinskog materijala dovodi do mnogih inovacija. Aktualni trendovi u graditeljstvu i arhitekturi pomiču granice i zahtjeve. Beton pored svoje konstruktivne funkcije i svojstava trajnosti preuzima i zadaću dekorativnog elementa. Fleksibilnost betona u oblikovanju omogućuje projektantu stvaranje konstrukcije koja nije moguća s drugim građevinskim materijalima. Kombinirajući ovu fleksibilnost betona sa Sika inovacijama moguće je ostvariti konstruktivni element istinske arhitektonske vrijednosti.

PREDNOSTI BETONA

 • Trajnost i jednostavno održavanje
 • Jeftin u odnosu na druge sustave
 • Otporan na mehanička oštećenja
 • Nema potrebe za primjenu premaza ili bojanja
 • Raznovrstan u dizajniranju
 •  
 • KONSTRUKCIJA PRIMJENA
  Poslovni objekti Parkirne garaže, unutarnji i vanjski arhitektonski elementi, fasade
  Stambene zgrade Kolni prilazi, pješačke staze, unutarnji i vanjski arhitektonski elementi, fasade, balkoni

Zgrade za obrazovanje Parkirališta, pješačke staze, unutarnji i vanjski arhitektonski elementi pročelja, ulične garniture
Sportske dvorane Parkirališta, pješačke staze, unutarnji i vanjski arhitektonski elementi pročelja, ulične garniture
Promet i infrastruktura Ceste, mostovi, tuneli, aerodromi

NAČELA U PRAKSI
Razumijevanje vizije projektanta je od vitalnog značaja. Da bi se omogućila uspješna realizacija od projektiranja do izvođenja objekta, SIKA-u treba uključiti što je prije moguće. Ovaj pristup suradnje osigurava dobru komunikaciju i razumijevanje u svim etapama trajanja projekta.
Projektiranje betonske mješavine ključno je za postizanje  vidnog betona odgovarajuće kvalitete. Prije korištenja lokalno dostupnih materijala (agregat, cement, …) za odgovarajuću mješavinu betona potrebno je napraviti probnu mješavinu.

PODRŠKA NA GRADILIŠTU
Tehnička podrška SIKA predstavnika investitoru, projektantu i izvođaču radova na projektima, nužna je od projektiranja do završetka radova. Mogu se izvesti probni uzorci da projektant i investitor lakše donesu konačnu odluku. Sika tehničko osoblje je po potrebi dostupno i na gradilištu za vrijeme izgradnje, tako da je projekt doista podržan od samog početka do završetka.

OPIS SUSTAVA
Sika® sustav vidnih betona razvijen je kombinacijom Sika-inog znanja, iskustva  i proizvoda. Nastali betoni omogućuju projektantu stvaranje suvremene strukture. Da bi se osigurala odgovarajuća kvaliteta i estetski zahtjevi treba slijediti opće smjernice za projektiranje betonske mješavine, ugradnju i njegovanje betona.

SASTAV BETONSKE MJEŠAVINE MORA BITI PRIKLADNO PROJEKTIRAN ZA NAMJERAVANU PRIMJENU.

 • minimalni sadržaj veziva 330 kg / m3
 • dopušteno korištenje cementa s dodacima (SCM), ali uz uvjet da se radi o istoj vrsti i količini tijekom cijelog trajanja projekta
 • maksimalni omjer: slobodna voda / cement (v/c omjer) ne smije prelaziti 0,50
 • treba se koristiti optimalni granulometrijski sastav agregata maksimalnog zrna 32 mm.
 • udio sitnih čestica ( 375 kg / m3.
 • minimalna konzistencija / obradivost S3; slump = 130mm. Za povećanje konzistencije / obradivosti treba koristiti kemijske dodatke za smanjenje vode u betonu (superplastifikatori).
 • izvor cementa, dodataka cementu (SCM), mineralnih dodataka i agregata treba utvrditi za cijelo vrijeme trajanja projekta kako bi se smanjio rizik od potencijalne varijacije u boji.
 • svi materijali koji se koriste u proizvodnji betona poput cementa, agregata, dodataka, pigmenata, vode i vlakana moraju biti u skladu s EN ili ASTM normama. Korištenje čeličnih vlakana nije dopušteno
 • probnim mješavinama betona proizvođač treba odrediti odgovarajuća doziranja
 • probne uzorke predloženog betona treba odobriti projektant i / ili investitor.

SIKA RJEŠENJA OVISNO O ZAHTJEVIMA BETONA SIKA® VISCOCRETE® (HRWR)
je superplastifikator koji poboljšava obradivost i trajnost betona.

Da maksimalni vodo cementni omjer (v/c omjer) ne prelazi 0,50, - beton treba projektirati sa superplastifikatorom Sika®ViscoCrete®, koji se ovisno o razredima izloženosti i/ili dodatnim posebnim zahtjevima iz projekta kombinira sa sljedećim dodacima s kojima čini sinergiju.

SIKA® STABILIZER® (VMA)
Sika® Stabilizer® (VMA) se koristi za povećanje stabilnosti betona; poboljšanje kohezije, kvalitete oblikovanja površine, kao i smanjenje izdvajanja vode iz svježeg betona.

SIKA® PERFIN
se koristi za poboljšanje kvalitete površine vidnog betona smanjenjem pojave pora i pukotina na površini betona.

SIKA® CONTROL
se koristi za smanjenje skupljanja u strukturi betona koje može uzrokovati pojavu pukotina.

SIKA® COLORFLO®
se koristi kao boja za svježi beton

Svi dodaci su međusobno kompatibilni i mogu se kombinirati kako bi se postigla tražena kvaliteta betona i željeni izgled. Određene kombinacije utječu na svojstva svježeg i očvrslog betona. Potrebno je napraviti početna ispitivanja mješavine betona za dokazivanje traženih svojstava iz projektiranog sastava.

POVRŠINSKE OBRADE

Postoji mnogo različitih vrsta površinskih obrada koje se mogu postići: zaglađivanje, poliranje, četkanje, utiskivanje, pjeskarenje, ispiranje, odnosno koristeći glatke oplate ili oplate s teksturom; formirane ili strukturirane elemente. Uvijek treba dati posebnu pažnju završnoj površini jer značajno utječe na vizualni izgled.

OPLATE, UGRADNJA I NJEGA BETONA

Na završnu kvalitetu betona osim sastava betona utječu i mnogi drugi čimbenici, poput oplata, premaza za odvajanje oplata, načina ugradnje/zbijanja betona, temperature i njege betona.

- odabir odgovarajuće oplate (nepropusna)
- korištenje optimalne količine sredstva za odvajanje oplate
- odabir odgovarajuće metode ugradnje
- u jednakim slojevima od 300 do 500 mm
- svaki sloj uvibrirati u sloj ispod
- odgovarajući vibratori:
- zid do 20 cm; ø ≤ 40 mm
- zid 20-40 cm; ø 60 mm
- zid iznad 50 cm; ø 80 mm
- odabir odgovarajuće njege betona
- nanošenje tekućih premaza
- ostavljanje u oplatama
- prekrivanje folijama
- postavljanje prekrivača koji zadržavaju vodu
- kontinuirano prskanje vodom
- kombinacija navedenih metoda
- trajanje njege dok se ne postigne min 50 % 28-dnevne čvrstoće
- mjere opreza
- preuranjeno sušenje - pukotine, prašenje, manje čvrstoće, …
- neadekvatno vibriranje - pore nastale uslijed vibracija
- predebeli slojevi - nedovoljno uklanjanje zraka
- prekomjerna primjena premaza - zarobljeni mjehurići zraka na površini

Sika® Rugasol® - oplatni površinski usporivač vezivanja – vidni površinski isprani betoni
Sika® Separol® - sredstvo za odvajanje oplate
Sika® Antisol® - sredstvo za njegu svježeg betona
SikaGard® - zaštitni bezbojni premaz koji štiti beton od agresivnih atmosferskih utjecaja i ne utječe negativno na karakteristične strukture betona

KONTROLA KVALITETE BETONA
- svježi beton; konzistencija betona se treba provjeriti na početku i jednom na svakih 20 m3, a gustoća, sadržaj zraka, sadržaj vode i temperatura se treba provjeriti na početku i nakon svakih 100 m3
- očvrsli beton se treba provjeriti u skladu sa zahtjevima projektanta

www.sika-croatia.com

Materijali

 • Slika 1. Vidni beton

  Slika 1. Vidni beton

 • Slika 2. Vidni beton

  Slika 2. Vidni beton

 • Slika 3. Vidni beton

  Slika 3. Vidni beton