Ulaz za korisnike

Sika- Sanacije postojeće keramike na terasi kroz koju prodire vlage hidroizolacija na postojeću keramiku Sikalastic 152

Sikalastic 152
 
Sikalastic 152
Kod postojećih terasa ili balkona gdje je keramika zdrava, čvrsta i sa kompaktnim fugama ali ipak dolazi do propuštanja vode i vlage, moguće je izvesti sanacijske radove a da se postojeća keramika ne mora nužno razbijati, te da nisu potrebne predradnje na sanaciji glazure ili slično. Time ne samo da se štedi vrijeme nego se štedi i novac što je za vlasnike i/ili investitore jako važno s obzirom na visoke troškove održavanja kuća i stanova.

Kod postojećih terasa ili balkona gdje je keramika zdrava, čvrsta i sa kompaktnim fugama ali ipak dolazi do propuštanja vode i vlage, moguće je izvesti sanacijske radove a da se postojeća keramika ne mora nužno razbijati, te da nisu potrebne predradnje na sanaciji glazure ili slično. Time ne samo da se štedi vrijeme nego se štedi i novac što je za vlasnike i/ili investitore jako važno s obzirom na visoke troškove održavanja kuća i stanova.

Zašto dolazi do ovakvih pojava? Ponekad je nedostatna hidroizolacija ispod keramičkih pločica, ponekad to znači da nije izabran adekvatan proizvod ili da nije nanijet u preporučenoj debljini, ponekad to znači da nisu kvalitetno izvedeni spojevi i detalji, a ponekad to znači da je izabrana vrlo skupa keramika a da hidroizolacijskom sloju uopće nije posvećena potrebna pažnja.

Za stabilnu, čvrstu i zdravu keramiku postoji rješenje bez radova razbijanja i skidanja postojećih slojeva.

Kombinacijom hidroizolacijskog morta Sikalastic 152 koji se nanosi direktno na postojeću keramiku, ukoliko ona nije glazirana, vrlo se brzo rješava problem sa vlaženjem u prostore ispod terase ili balkona. Za slučaj da su keramičke pločice glazirane, potrebno ih je prethodno pobrusiti kako bi se sloj hidroizolacije mogao dobro zalijepiti za podlogu.

                   

Nakon što se mort nanese u dva sloja, i nakon što završi proces stvrdnjavanja, mogu se postavljati nove keramičke pločice sa nekim od pogodnih Sika Ceram ljepila za keramiku ili kamen. U sustavu sa izabranom oblogom koristi se i odgovarajuća Sika Ceram fugirna masa.

Ukoliko se radi o zahtjevnijoj terasi, sa specifičnim spojevima ili dilatacijama, tada se pomoću naših brtvenih traka kao Sika Seal Tape- SA ili Sikadur Combiflex SG mogu riješiti svi kritični detalji i spojevi.

Bitno je da se kod planiranja sanacije uzmu u obzir svi spojevi/detalji jer jedino se cjelovitim rješenjem optimalno rješava problem s curenjem kroz terasu ili balkon u unutarnji prostor, koji treba biti suh i ugodan za boravak.

Materijali