Ulaz za korisnike

SIKAGARD® ZAŠTITA I NJEGA BETONA

|
Sikagard-790 All-in-One Protect 02
 
Sikagard-790 All-in-One Protect 02
Većina problema na zgradama i građevinskim strukturama uzrokovano je vodom i vlagom. Kako bi ih zaštitili, upotrijebite Sikagard® hidrofobne impregnacije.

Hidrofobne impregnacije predstavljaju način zaštite određenog materijala od vode i vlage – sprječavaju prodor vode u njegovu površinu, a moguće ih je koristiti i u novogradnji, i u obnovi postojećih konstrukcija. Sikagard® hidrofobne impregnacije namijenjene su zaštiti fasada, prirodnog i umjetnog kamena, betona, žbuke i opeke, a dolaze u čak nekoliko varijanti, prilagođenih različitim zahtjevima i karakteristikama površine. Upoznajte ih, proizvod po proizvod.

Sikagard®-700 S – jednokomponentna impregnacija za podloge od betona, cementne žbuke, opeke, kamena i sl. Paropropusna, ne stvara film, a ugrađuje se četkom, valjkom ili prskanjem.

Sikagard®-703 W – paropropusni vodoodbojni premaz za fasade. Štiti fasade od površinskih voda, upotrebljava se na raznim podlogama (beton, mort, žbuka, opeka, kamen, azbestni cement). Ugradnja je moguća četkom, valjkom ili prskanjem u jednom sloju na očišćenu podlogu.

Sikagard®-704 S – vodoodbojna zaštita betona i cementnih površina podvrgnutih opterećenju zbog zamrzavanja i odmrzavanja, isoljavanja te utjecaja klorida u morskom okolišu. Paropropusna, dobre penetracije i vrlo otporna. Ne mijenja izgled zaštićenih površina, a ugrađuje se četkom, valjkom ili prskanjem u 2-3 sloja na očišćenu podlogu.

Sikagard®-715 W – sredstvo za uklanjanje algi i mahovine, na bazi vode. Koristi se za uklanjanje gljivica, lišajeva, algi, mahovine i ostale teške prljavštine s uobičajenih površina na zgradama, u otvorenim i zatvorenim prostorima ili s ukrasnog kamena, spomenika i donjeg dijela plovila (trupa). Ugrađuje se četkom, valjkom ili prskanjem u jednom sloju na potpuno čistu podlogu i potrebno ju je isprati 5-10 minuta nakon primjene. U potpunosti je prozirno.

Sikagard®-905 W – impregnacija za učvršćivanje površine, zaštitu od vlage i plijesni. Može se koristiti na unutarnjim i vanjskim površinama (žbuka, mort, opeka, kamen), sprječava stvaranje salitre i plijesni i učvršćuje slabe i prašnjave podloge. Otporna je na UV zračenje. Može se ugraditi četkom ili valjkom u 1-2 sloja na očišćenoj podlozi.

Sikagard®-907 W – impregnacija za zaštitu podnih površina od vlage, ulja i ostalih štetnih utjecaja te za učvršćivanje i stabilizaciju pješčanih ispuna. Otporna na UV zračenje, osmišljena za zaštitu gaznih i pješačkih površina (opločnici, betonski podovi, kamen, terase, parkirališta, trgovački centri itd.). ugrađuje se polijevanjem, prskanjem ili valjkom u 1-2 sloja na očišćenu površinu. 

Sika je kompanija specijalizirana za tržište građevinske kemije, lider u razvoju i proizvodnji sustava za lijepljenje, brtvljenje, hidroizolaciju, ojačanja i zaštitu u građevinskom sektoru i automobilskoj industriji. Sika ima podružnice u 99 zemalja diljem svijeta, a proizvodnja se odvija u 190 tvornica. Više od 17 000 zaposlenika u 2016. godini ostvarilo je ukupnu prodaju od 5.75 mlrd CHF. www.sika-croatia.com

Materijali

  • Sikagard-790 All-in-One Protect 02

    Sikagard-790 All-in-One Protect 02

  • Sikagard

    Sikagard

  • iStock-488709502

    iStock-488709502