Ulaz za korisnike

Specijalizirani skup o biomasi i obnovljivim izvorima energije

|
Foto: Budućnost bioenergije u odnosu na fosilna goriva
 
Foto: Budućnost bioenergije u odnosu na fosilna goriva
27.02.2018.

PRIDRUŽITE NAM SE!

Sudjelujte u dinamičnim raspravama i kvalitetno se informirajte o novitetima i raspoloživosti drvne sirovine. Konferencija omogućuje susret s potencijalnim domaćim i stranim partnerima i ulagačima u područje biomase te pruža kontakt s dobavljačima najnovijih tehnologija, kao i sa stručnjacima specijalistima za energetske, tehnološke i komercijalne aspekte korištenja biomase.

AKTUALNE TEME!

    Direktiva REDII i tržišni položaj biomase i drvnih goriva
    Nove tehnologije
    Nedostatak kvota za kogeneracije
    Uvođenje trošarina na OIE
    Trendovi izvoza peleta i biomase
    Zakonska regulativa i usklađenost s EU
    Drvna sirovina i poljoprivredni ostatak

PREKO 250 SUDIONIKA!

    Proizvođači biomase
    Drvoprerađivačke i šumarske tvrtke
    Dobavljači tehnologija
    Domaće i EU institucije
    Predstavnici županija, gradova i općina
    Sveučilišta, instituti i R&D
    Komore, strukovne udruge i NGO
    Ulagači i mediji

Pozivamo Vas da se aktivno uključite u rad konferencije, informirate o novim trendovima, tehnologijama i inovacijama, ili predstavite Vaša iskustva i sudjelujte u raspravama o provođenju postojećih i donošenju novih zakonskih okvira kako bi se u konačnici povećalo iskorištavanje obnovljivih izvora energije.

Više informacija možete pronaći u flyeru u prilogu ili na službenoj web stranici konferencije: www.wood-energy.info

Materijali