Ulaz za korisnike

Spomen-obilježje Domovinskog rata - vodotoranj Vukovar / VUKO-WAR HEMISPHERE

|
Spomen-obilježje Domovinskog rata - vodotoranj Vukovar / VUKO-WAR HEMISPHERE
 
Spomen-obilježje Domovinskog rata - vodotoranj Vukovar / VUKO-WAR HEMISPHERE
X3m arhitektura+urbanizam - Spomen-obilježje Domovinskog rata - vodotoranj Vukovar / VUKO-WAR HEMISPHERE

INFO

Polazeći od činjenice da je u ratu nestao «grad», lokacija uz Vodotoranj nije pretvorena u muzej ili spomen-groblje, već je cilj bio formirati okvir koji će uz spomenik (Vodotoranj) generirati «novi grad».

Sadnjom stabala javora oko Vodotornja formira se fluidni sloj koji prima najrazličitije sadržaje i funkcije bez stvaranja čvrstih granica ili barijera - dok toranj ostaje iznad njega («nad gradom»). Na taj način Vodotoranj ostaje spomen-obilježje na razini cijeloga grada, a na parceli se formira «novi mali grad» - niz javnih prostora, parkova, promenada, niz raznolikih i intimnih gradskih sekvenci koje nisu opterećene monumentalnošću lokacije.

Sadnja u obliku kruga simbolizira «grad»: grad unutar zida, grad u okruženju, nebeski grad, moderni fragilni grad izložen svakodnevnim mijenama. Ortogonalni raster naglašava artificijelnost i red. Stabla javora mijenjaju boju tog simboličnog «grada» - od bijele, zelene, žute do crvene, kada je obljetnica pada Vukovara.

credits

  • Autori: x3m: arhitektura+urbanizam
  • Lokacija: Vukovar
  • Status: projekt
  • Godina projektiranja: 2007.
  • Investitor: RH, grad Vukovar
  • Površina parcele: 2 he

    UHA

  • Materijali