Ulaz za korisnike

Što je tabularna izjava?

|
Što je tabularna izjava? - Foto:  ZANE
 
Što je tabularna izjava? - Foto: ZANE
PREDUVJET ZA UPIS U ZK Prodavatelj tabularnom izjavom ovlašćuje kupca da bez ikakvoga daljnjeg pitanja i odobrenja ishodi uknjižbu prava vlasništva u svoju korist i u svoje ime.

Omogućuje uknjižbu  u zemljišne knjige

Tabularna izjava jest izjava vlasnika nekretnine kojom prodavatelj kupcu nakon primitka cijelog kupoprodajnog iznosa dozvoljava upis vlasništva na nekretninu bez ikakvoga budućeg protivljenja i ograničenja.

Prodaja nekretnine, osim predaje u posjed, obuhvaća i obvezu prodavatelja da izda kupcu tabularnu ispravu ako je kupac svoje obveze uredno izvršio, odnosno isplatio ugovorenu cijenu.

Ako prodavatelj ne želi izdati tabularnu ispravu, a kupac je podmirio sve svoje obveze, u tom slučaju kupac ima pravo tražiti raskid ugovora.

Kupac može tužbom zahtijevati izdavanje tabularne isprave (isprave podobne za prijenos prava vlasništva u zemljišne knjige) od prodavatelja ako on ne želi svoju obvezu ispuniti dobrovoljno.

Nije zapreka izdavanju tabularne isprave činjenica da kupac nije isplatio kupoprodajnu cijenu u cijelosti. Bitno je da on ima namjeru to učiniti. Prodavatelj je obvezan izdati tabularnu ispravu kupcu i ako nekretnina koja je predmet kupoprodaje nije upisana u zemljišne knjige, a prodavatelj nije upisan kao vlasnik.

www.zane.hr

Materijali