Ulaz za korisnike

Sudionici na tržištu s aspekta komercijalizacije nekretnina

|
Sudionici na tržištu s aspekta komercijalizacije nekretnina - Foto: ZANE
 
Sudionici na tržištu s aspekta komercijalizacije nekretnina - Foto: ZANE
Prehodni pregledi tržišnih sudionika promatraju tržište stanogradnje u širem smislu, uključujući i primarnu stranu tržišta, dakle, razvoj i izgradnju nekretnina, a ne samo dio koji se odnosi na kupnju, prodaju i najam postojećih nekretnina.

S obzirom na to da je situacija na tržištu pokazala koliko dobra priprema i provedba projekta izgradnje stambene građevine utječe na uspješnost komercijalizacije novosagrađenih stanova, tom je dijelu projekta i njegovim sudionicima, vrlo bitno posvetiti posebnu pozornost. No, najvažniji dio projekta s aspekta svih sudionika ipak je sama komercijalizacija novih nekretnina. 

U tom je smislu sudionike tržišta moguće promatrati i kao:

• vlasnike koji posjeduju nekretnine, kupuju i prodaju nekretnine te razvijaju nekretninske projekte;

• korisnike nekretnina koji mogu biti ili vlasnici nekretnina ili najmoprimci i koji nekretnine upotrebljavaju za vlastite potrebe ili za potrebe poslovanja njihovih tvrtki;

• agente za posredovanje u prometu nekretnina koji savjetuju u prodaji ili davanju u najam nekretnine te u ime vlasnika prezentiraju nekretnine na tržištu;

• aukcijske kuće koje vlasnike savjetuju oko podobnosti nekretnina za prodaju na aukciji i organiziraju i provode aukcije;

• procjenitelje koji izrađuju procjene nekretnina te ocjene utrživosti nekretnina;

• građevinske stručnjake koji prikupljaju podatke o tržištu i osmišljavaju manje projekte;

• inspektorate i druge službene osobe koji nadziru procese na tržištu;

• odvjetnike koji sastavljaju pravnu dokumentaciju;

• urbane planere koji izrađuju prostorne planove;

• zemljišne knjige i katastar koji registriraju vlasništvo nad nekretninama, jamče upis vlasništva te bilježe namjenu zemljišta;

• hipotekare koji posuđuju novac za kupnju nekretnina uz osiguranje potraživanja zalogom na nekretninama;

• osiguravatelje koji osiguravaju nekretnine;

• lokalne uprave i samouprave koje održavaju katastarske operate te naplaćuju poreze, prireze i naknade;

• udruženja agenata za posredovanje u prometu nekretninama koji prikupljaju primjedbe na rad agenata, izrađuje pravilnike ponašanja agenata, daju agentima koji su članovi udruženja određeni autoritet i reference, prikupljaju podatke o tržištu;

• istraživače tržišta nekretnina koji prikupljaju podatke o tržištu za vlastite potrebe ili po nalogu drugih;

• savjetnike koji traže informacije o mogućim budućim transakcijama na tržištu te prikupljene informacije plasiraju prema vlastitim interesima određenim sudionicima na tržištu;

• novinare i medije koji služe za oglašavanje i plasman informacija o nekretninama, izdaju knjige, članke i publikacije.

www.zane.hr

Materijali