Ulaz za korisnike

TECEflex + TECElogo cijevni sustavi

|
TECEflex + TECElogo cijevni sustavi
 
TECEflex + TECElogo cijevni sustavi
Vrijeme je novac - i za instalatera.

Višeslojne spojne cijevi iz TECElogo i TECEflex cijevnog asortimana od sada su dostupne s izolacijom.

S predizoliranim cijevima u prednosti ste u odnosu na učinak energije i higijenu pitke vode. Ona sprječava gubitak energije kod tople vode i osiguravaju da pitka voda zadrži temperaturu koja joj je potrebna.

Odredba za pitku vodu kaže:

Temperatura tople vode nikada ne smije biti ispod 55°C, a temperatura hladne vode nikada iznad 25°C. Kako bi se navedeni zahtjevi ispunili, čak bi i cijevi za hladnu vodu trebale biti predizolirane, jer EnEV standard u izolaciji, ponekad nije dovoljan.

www.tece.hr

Materijali