Ulaz za korisnike

Temelji, postavljanje temelja i nosive betonske ploče

|
Temelji, postavljanje temelja i nosive betonske ploče
 
Temelji, postavljanje temelja i nosive betonske ploče
Beton - Temelji i njihovo ispravno postavljanje temelja imaju vrlo važan statički zadatak. Zadaća temelja je prenošenje opterećenja građevinskog objekta na podlogu i kao i ravnomjerna raspodjela tog istog opterećenja.

Budući da je čvrstoća tla manja od čvrstoće građevnih materijala, kao podloga svakog objekta, ispod nosivih elemenata grade se temelji koji zatim cijelo opterećenje objekta ravnomjerno raspodjeljuju. Osim toga uloga temelja je osigurati čvrstoću i stabilnost kući tijekom dugog niza godina i u slučaju malih pomicanja tla.Prije radova iskapanja i gradnje temelja potrebno je analizirati tlo u koje se temelji postavljaju. Građevinsku je izvedbu temelja potrebno u tom slučaju prilagoditi vrsti tla i u obzir uzeti eventualnu pojavu podzemnih voda. Kad je riječ o podzemnim vodama i tlu, odnosno u nesigurnijim i nejasnim situacijama u pogledu ovih pitanja potrebno je provesti detaljnije ispitivanje tla.

Temelji/temeljna ploča

Presudnu ulogu u daljnjem planiranju ima nosivost tla. S obzirom na čvrstoću i nosivost tla potrebno je postaviti ili samo temelje ili još dodatno i nosivu ploču.

Nosiva ploča

Gradnja nosive ploča (temeljna ploča) neophodna je kad tlo nije dovoljno čvrsto i ne može podnijeti opterećenje, ili je pak samo opterećenje objekta previsoko. U tom slučaju preko cijele površine temelja gradi se armirano betonska ploča koja je kao takva dio temelja i prihvaća dio opterećenja objekta. Čelični oklop jamči ravnomjernu podjelu tereta i opterećenja koje proizvodi objekt. Ukoliko su na građevinskom zemljištu prisutne i podzemne vode, preporuča se i postavljanje dodatne izolacije sa strana i s donje strane temelja. Gradnja armirano betonske nosive ploče poglavito je pogodna ako kod objekta nije potrebno graditi podrum. Ovakav oblik gradnje temelja ima prednost poglavito gledajući s financijske strane: u ovom slučaju nemamo nikakvih troškova vezanih za iskapanje tla kao niti za postavljanje oplata, a ova činjenica često puta prevagne u korist gradnje armirano betonske ploča čak i kad je riječ o dovoljno stabilnom i čvrstom tlu.

Gradnja temelja

Gradnja temelja odnosno postavljanje armirano betonske ploče provodi se u više koraka.

Iskop

Svaki objekt mora posjedovati takve temelje koje ne mogu oštetiti niske temperature niti na njih na bilo koji način negativno djelovati. Kako niska temperatura ne bi mogla dospjeti do površine temelja potrebno je osigurati da visina između gornjeg ruba temelja i donjeg ruba podloge iznosi najmanje 80 cm. Tek na ovaj način biti ćemo sigurni da se neće pojaviti nikakva oštećenja.

Postavljanje instalacija u temeljima

Već se u neobrađenu ''postelju'' iskopa postavljaju osnovne instalacije (keramičke, metalne ili instalacije od tvrde plastike) za odvodnu i potrošenu vodu kao i za odvodnju oborinskih voda. Pri postavljanju ovih instalacija potrebno je obratiti pozornost na ispravan pad instalacija (1 do 1,5 posto). Važna je i ugradnja kontrolnog okna i kontrolnog ventila kod ovih instalacija. Kad se postave potrebne instalacije onda se između okolnog tla i temelja nasipa šljunak. Šljunak sprječava nadiranje i prodor podzemnih voda u zid građevine. Preko toga se postavlja zaštitni sloj mršavog betona koji treba osigurati da temelji i armirano betonska ploča nemaju kontakta sa okolnom zemljom.

Zaštita od vlage

U zaštitni sloj betona postavlja se zaštita od vlage i to u obliku čvrste folije ili u obliku bitumenskih elemenata (bitumenska ljepenka). Kod postavljanja ove zaštite iznimno treba pripaziti da ne dođe do pucanja ili kakvog drugog oštećenja folije ili bitumenskih elemenata. S obzirom na vrstu i nadiranje podzemnih voda ugrađuje se crni zaštitni sloj (bitumenska zaštita) ili bijeli zaštitni sloj (folija). Bitumenska zaštita uobičajena je zaštitna mjera od vlage, a folija se koristi samo kao zaštita od potisnog pritiska podzemne vode, odnosno da podzemna voda uslijed pritiska ne dospije na površinu.

Čelična oplata ili armatura

Sad je moguće postaviti i armaturu. Armatura se u pravilu sastoji od čelične mreže koja se postavlja u betonsku masu. Pojedini se dijelovi čelične mreže fiksiraju i međusobno povezuju veznom žicom. Često se na betonskoj ploči postavlja serklaž koji podnu betonsku ploču i dodatno štiti od niskih temperatura. Ovaj se serklaž najprije obrađuje jer sadrži armaturne elemente (čeličnu mrežu) koji su povezani s podnom armiranom pločom. U nekim se slučajevima može koristiti i beton s čeličnim vlaknima pa u tom slučaju nije potrebna dodatna armatura. Na mjesta koja su predviđena za ugradnju vrata postavlja se uzdužna armatura.

Materijali