Ulaz za korisnike

U Gradištu uskoro kanalizacija

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

GRADIŠTE - Iako Vukovarsko-srijemska županija ulaže maksimalne napore u rješavanje gorućeg problema odlagališta otpada, što im zbog određenih interesnih skupina teško polazi za rukom, formiranje županijskog deponija značilo bi nužnu sanaciju svih divljih odlagališta na području županije, ali i nove probleme jedinicama lokalne samouprave.

Naime, rijetko koja općina ima kanalizacijsku mrežu tako da brojna kućanstva imaju septičke jame koje nekoliko puta mjesečno moraju ispumpavati, a fekalije nerijetko završavaju i u kanalima ispred kuća. Tako je donedavno bilo i u Gradištu, a cisterne su sadržaj septičkih jama izbacivale i po okolnim njivama, sve dok nisu počeli koristiti lokaciju takozvane Gore koja se nalazi gotovo u središtu naselja, udaljena samo stotinjak metara od kuća. Tamo se dnevno izbacuje prosječno tri cisterne otpadnih voda pomiješanih s fekalijama kapaciteta tri tisuće litara. Gradištanci iza čijih se kuća nalazi taj divlji deponij negoduju, posebice ljeti kada zbog smrada ne smiju otvoriti prozore. No, upozoravaju kako najveći problem zapravo jesu detrdženti iz perilica rublja koji se također slijevaju u septičku jamu i koji se ne razgrađuju nego zagađuju zemlju i predstavljaju veliku opasnost. Načelnik Gradišta Srećko Papac ističe kako jedino rješenje ovog problema jest gradnja kanalizacijskog sustava jer zaživljavanjem županijskog deponija neće biti riješeno odlaganje sadržaja septičkih jama. Stoga su u toj općini počele aktivnosti na gradnji kanalizacije, a u prvoj će etapi biti sagrađeno pet kilometara mreže, za što će financijska sredstva osigurati Općina. Gradište je, uz gradove Vukovar, Ilok, Vinkovci i Županja te općinu Drenovci s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost među prvim u Vukovarsko-srijemskoj županiji potpisalo ugovor čime su stvoreni preduvjeti za sanaciju tog odlagališta koja će biti završena tijekom sljedeće godine. Do tada bi i Vukovarsko-srijemska županija trebala donijeti strategiju gospodarenja otpadom jer se u suprotnome nameće pitanje gdje će Gradište i ostale jedinicie lokalne samouprave nakon sanacija divljih odlagališta odvoziti otpad ako u međuvremenu ne zaživi regionalno odlagalište u Antunovcu ili se pak ne formira županijski deponij u Starim Jankovcima. No, jedno je sigurno- sadržaji septičkih jama i dalje će završavati u kanalima sve do završetka gradnje kanalizacije, a neki razmišljaju čak i o tome da bi im kao idealno rješenje mogle poslužiti obližnje rijeke, za što su se neke općine već odavno odlučile. Autor: M. LEŠIĆ Izvor: www.Glas-Slavonije.hr

Materijali