Ulaz za korisnike

U infrastrukturu grada Vukovara 26 milijuna kuna

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

VUKOVAR - Gradsko poglavarstvo Vukovara usvojilo je prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu, u iznosu od 26 milijuna kuna, što u odnosu prema ovoj godini predstavlja povećanje za 3,5 milijuna.

Od ukupno planiranih sredstava u gradskom bi proračunu trebalo biti osigurano 9,3 milijuna kuna, naplatom komunalnog doprinosa 1,7 milijuna, dok će Fond za obnovu i razvoj Vukovara izdvojiti 15 milijuna kuna. Gledano po stavkama, za radove na javnim površinama bit će izdvojeno gotovo 4 milijuna kuna, što uključuje sanaciju parkirališta, projektiranje dvaju trgova, uređenje četiriju dječjih igrališta te geomehanička ispitivanja svih lesnih brda u gradu, na temelju kojih će se prema utvrđenim prioritetima projektirati i graditi potporni zidovi. Na sanaciju javne rasvjete utrošit će se 420 tisuća kuna, za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda planirano je nešto više od 5,5 milijuna, a za opskrbu pitkom vodom gotovo tri milijuna kuna. Kada je riječ o proširenjima groblja i gradnji mrtvačnica, program predviđa gradnju mrtvačnice kod Vatrogasnog doma i u Sotinu te izradu projekta proširenja gradskog groblja Dubrava, što će ukupno stajati više od 2,8 milijuna kuna. Sa 100 tisuća kuna, iz gradskog će proračuna biti sufinancirana sanacija deponija Petrovačka dola, s tim da će ostale troškove podmiriti Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Do svibnja iduće godine bit će dovršena gradnja tržnice na Mitnici, a predviđena je i izrada projekta glavne gradske tržnice u središtu Vukovara. Za projektiranje rekonstrukcije gradskih ulica bit će osigurano 700 tisuća kuna, dok će više od šest milijuna kuna biti uloženo u dovršetak gradnje svih cesta u Gospodarskoj zoni u Borovu naselju. Autor: D. KORPOŠ Izvor: www.Glas-Slavonije.hr

Materijali