Ulaz za korisnike

U Podhumu uskoro tri nove poslovne hale

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

JELENJE – Načelnik Općine Jelenje Branko Juretić na sjednici Općinskog vijeća izvjestio je vijećnike kako je projekt izgradnje stanova na području Jelenja po sistemu POS-a u fazi podnošenja zahtjeva za građevinsku dozvolu.

Do sada je izrađen detaljni plan uređenja zone Jelenski vrh, ishodovana lokacijska dozvola te sklopljen ugovor s izvođačem za uređenje ceste prema zoni POS-a. Uz to, ishodovana je lokacijska dozvola za plinsku stanicu u sklopu projekta za uređenje komunalne infrastrukture. Po završetku godišnjih odmora, provest će se natječaj za buduće kupce stanova u toj zoni a do kraja ove godine izradit će se Prostorni plan Općine Jelenje. Od ostalih aktivnosti, u pripremi je natječaj za izradu DPU-a zone Podhum gdje je planirana gradnja triju poslovnih hala pa se s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva traže mogućnosti sufinanciranja izrade tog projekta a i intezivirani su kontakti s potencijalnim ulagačima u izgradnji golf igrališta na području Dubine. Od 15. lipnja započelo je skraćeno radno vrijeme ureda Hrvatske pošte u Dražicama, a time i smanjenje standarda usluge mještana Općine Jelenje zbog čega su jelenjski čelnici uputili pismeno negodovanje HP u Rijeci.

Jelenjski vijećnici prihvatili su izvješće o reviziji Proračuna za 2004. godinu prema kojem su prihodi i primici ostvareni u iznosu 15,1 milijun kuna, što je za 146.963 kuna više od plana, dok su rashodi i izdaci izvršeni u iznosu 13,8 milijuna kuna, odnosno 1,1 milijun kuna manje od plana. Ukupno, višak prihoda nad rashodima u 2004. godini iznosi 1,2 milijuna kuna, što je većinski ostvareno od poreza na dohodak u iznosu 7,8 miljuna kuna. Vijećnici su informirani o ostvarenju Proračuna za razdoblje od prvih šest mjeseci ove godine u iznosu od 5,9 milijuna kuna, te tako prihodi iznose 43,5 posto, u što ne ulaze sredstva od prošle godine u iznosu 2 milijuna kuna, dok su rashodi 46,3 posto. S. PUCIĆ Izvor: Novi list www.novilist.hr

Laminati

Materijali