Ulaz za korisnike

Učvršćivanje prozora

|
Učvršćivanje prozora
 
Učvršćivanje prozora
Učvršćivanje prozora

Učvršćivanje prozora - Učvršćivanje se izvodi u ovisnosti o rabljenom materijalu za učvršćivanje okomito na ravninu prozora. To su u pravilu tiple za okvire, sidra i prozorski kutovi. Razmaci kod učvršćivanja su kod plastike 700 mm, kod drveta i alumija 800 mm. Učvršćivanje se vrši po 150 mm od unutarnjeg kuta. Svaka strana se mora sidriti na najmanje dva mjesta. Kod učvršćivanja prozora treba voditi računa o tome da bude osigurano besprijekorno izvođenje sila u građevinski objekat. Kasnije ne smiju nastati deformacije, koje će negativno utjecati na funkciju prozora.

Materijali