Ulaz za korisnike

Ugovor o gradnji

|
Ugovor o gradnji
 
Ugovor o gradnji
Ugovor o gradnji

Predstavlja dogovor između investitora i izvođača radova za svaku pojedinačnu izvedbu radova, ali i između investitora i generalnog poduzetnika za cjelokupni objekat. Ugovor o gradnji podliježe općim odredbama građanskog zakonika.

Materijali