Ulaz za korisnike

Uljni plamenici

|
Uljni plamenici
 
Uljni plamenici
Uljni plamenici

Preko mlaznice se ulje pod tlakom raspršuje, nastala uljna prašina se miješa sa zrakom i na kraju se zapaljuje. Pulverzirajući plamenik ima žućkasti plamen. Uljni plavi plamenici (raketni plamenici): Reakcijom zagrijanih spušnih plinova uljna prašina isparava u plin i sagorijeva plavičastim plamenom bez čađi.

Materijali