Ulaz za korisnike

Uloga cementne industrije u održivom razvoju graditeljstva

|
Uloga cementne industrije u održivom razvoju graditeljstva
 
Uloga cementne industrije u održivom razvoju graditeljstva
Uloga cementne industrije u održivom razvoju graditeljstva

Sažetak:

Dan je pregled različitih aktivnosti kojima cementna industrija pridonosi održivom razvitku graditeljstva. Primjena novih tehnologija, zbrinjavanje otpadnih materijala, kvaliteta postojećih i razvoj novih proizvoda, praćenje utjecaja na okoliš i ocjena životnog ciklusa proizvoda obrađene su na konkretnim primjerima iz proizvodne prakse. Ističe se da izazovi suvremenog poslovanja nisu zaobišli ni proizvodnju cementa koja pronalazi različite načine poslovanja u promjenjivim uvjetima.

Autorice:

  • Prof.dr.sc. Dubravka Bjegović, dipl.ing., Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26, 10000 Zagreb; Institut građevinarstva Hrvatske d.d., J. Rakuše 1, 10000 Zagreb;
  • dr.sc. Ružica Ro sković, dipl.ing., Institut građevinarstva Hrvatske d.d., J. Rakuše 1, 10000 Zagreb; Marija Đuroković, dipl.ing., Našicecement d.d., 31500 Našice

    UDK 69.008.001.8:666.94+338.45

    1 Uvod

    Europska industrija povećala je zadnjih godina svoju konkurentnost na svjetskom tržištu, uz stalan doprinos ekonomskom rastu i otvaranju novih radnih mjesta čime su se počeli ostvarivati najvažniji ciljevi Lisabonske deklaracije [1],[2]. Industrijska politika postavila je čvrste okvire za dobro poslovanje s konačnim ciljem stvaranja najdinamičnijega i najkonkurentnijega gospodarstva u svijetu. Novi izazov pred kojim se našla europska ekonomija jest povezivanje ekološke održivosti s ekonomskim rastom. Gospodarstvo s niskim emisijama stakleničkih plinova, povećanje energetske učinkovitosti i povećanje uporabe obnovljivih izvora energije ciljevi su koje bi europsko gospodarstvo trebalo ostvariti do 2020. godine [3]. Ostvarenje tih ciljeva izravno je vezano za život suvremenog čovjeka i promjenu suvremenih modela proizvodnje i potrošnje [4].

  • Materijali