Ulaz za korisnike

Uloga energetske certifikacije zgrada u suvremenom graditeljstvu

|
Uloga energetske certifikacije zgrada u suvremenom graditeljstvu
 
Uloga energetske certifikacije zgrada u suvremenom graditeljstvu
Uloga energetske certifikacije zgrada u suvremenom graditeljstvu

Sažetak

U radu je prikazan proces uključivanja u hrvatsko zakonodavstvo energetske certifikacije zgrada i klasifi kacije zgrada prema potrošnji energije, kao i europska iskustva u provedbi energetske certifi kacije u praksi. Daje se pregled metoda provedbe energetske certifi kacije zgrada, te analizira njen utjecaj na suvremeno graditeljstvo. Utvrđuju se najveći problemi i barijere na putu brze primjene energetske certifi kacije zgrada u Republici Hrvatskoj iz čega se izvode zaključci.

Autorice:

 • Željka Hrs Borković, dipl. ing. arh.;

 • Margareta Zidar, dipl. ing. arh., Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb

  UDK 721.001.8:69.008.183

  1 Uvod

  Zbog velike potrošnje energije u zgradama, koja neprekidno raste, a istodobno i najvećega potencijala energetskih i ekoloških ušteda, energetska učinkovitost i održiva gradnja danas postaju prioritet suvremenoga graditeljstva. To je prepoznato kao područje koje ima najveći potencijal za smanjenje ukupne potrošnje energije, čime se direktno utječe na ugodniji i kvalitetniji boravak u zgradi, dulji životni vijek zgrade te doprinosi zaštiti okoliša. Energetska certifi kacija zgrada, odnosno podjela zgrada u razrede prema energetskoj potrošnji, velika je novost koja će doprinijeti podizanju kvalitete gradnje kao i osuvremenjivanju postojećih zgrada. Primjena EU Direktive 2002/91/EC Europske unije o energetskim svojstvima zgrada [1] (EPBD) i ciljevi zaštite okoliša stvorili su važan okvir za uvođenje energetske certifi kacije zgrada kao i za energetsku obnovu postojećih i gradnju suvremenih, niskoenergetskih zgrada.

  Nedostatak energije i nesigurnost u opskrbi energijom, uz stalan rast cijena energije i energenata, te klimatske promjene i zagađenje okoliša zbog neracionalne potrošnje energije, problemi su s kojima je Republika Hrvatska (RH) suočena više nego ikada prije. Porastom životnog standarda raste i potrošnja toplinske energije za grijanje i energije za hlađenje, posebno masovnim uvođenjem klimatizacije u zgrade. Nasuprot tome, vlastita opskrbljenost energijom u RH danas je ispod 50 posto [2] dok energetska predviđanja govore kako ćemo do 2030. godine uvoziti više od 70 posto energije za pokrivanje vlastitih energetskih potreba.

  Akcijskim planom za primjenu EPBD-a u hrvatsko zakonodavstvo [3], koji je pripremljen u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u suradnji s imenovanim timom stručnjaka i koji je usvojila Vlada RH u travnju 2008., defi nirane su aktivnosti potrebne za potpunu provedbu te direktive, a uključuje i energetsku certifikaciju zgrada. Koliko je to složen posao, kakva su europska iskustva u provedbi, koje su metode provedbe energetske certifi kacije zgrada i koje su najveće prepreke na putu brze provedbe energetske certifi kacije zgrada u RH, prikazat će se u nastavku.

 • Materijali