Ulaz za korisnike

Ultrazvučni mjerač

|
Ultrazvučni mjerač
 
Ultrazvučni mjerač
Elektronika se probila i u alate.

Klasičan metar polako gubi bitku pred navalom raznih naprava koje olakšavaju mjerenje i pamćenje izmjerenih rezultata, a što je najvažnije, njihovim korištenjem otpada potreba za pomoćnikom koji bi rastezao ili držao kraj metra dok se vrši mjerenje. Dodatna prednost je i ta što jednostavno može mjeriti i daleko veće udaljenosti nego što to omogućuje klasičan „trometar“ ili „petmetar“.

Naprava je veličine mobilnog telefonskog aparata, ili stolnog kalkulatora, izmjera (duljina x širina x debljina) 148 x 72 x 46 mm, težine 140 gr (sa baterijskim punjenjem). Radi na principu odašiljanja i primanja ultrazvučnog signala, te preračunavanja vremena putovanja signala u prevaljenu udaljenost. Radi na frekvenciji od 40 Hz. Automatskim množenjem dvije mjere spremljene u prve dvije memorije dobiva se površina mjerenog prostora, a automatskim množenjem tri izmjerena podatka spremljena u tri memorije dobiva se podatak o zapremini mjerenog prostora.

Raspon mjerenja uređaja, koji ima mogućnost mjerenja u anglosaksonskim mjerama (stope) ili metričkom sustavu (metri) je od 0,91 do 18,29 metara (3 do 60 stopa). Glavni prekidač za uključenje uređaja ima tri položaja: isključeno (OFF), NORMAL i LD. Postavljanjem na NORMAL mjere se udaljenosti do 10,67 metara (35 stopa) a pri mjerenju većih udaljenosti tipka se prebacuje na LD. Ova mogućnost može biti značajna jer osjetljivost uređaja, odnosno očekivana greška u NORMAL modu iznosi 0,5% a u LD modu 1%. Radi dobivanja točnijih mjera veće udaljenosti mogu se mjeriti od sredine prostora prema oba kraja, pa potom zbrojiti rezultate mjerenja, jer je tako ukupna greška manja. Preciznost mjerenja ovisi i o vanjskoj temperaturi, pa je propisan raspon temperatura u kojem je mjerenje precizno od 0 do 43 0C (32 do 109,4 0F). Uputa je također da se prije mjerenja uređaj najmanje 15 minuta aklimatizira na okolnu temperaturu. Ultrazvučni mjerač udaljenosti zahtjeva mirnu ruku, pa je uputa da se prilikom mjerenja donjim krajem osloni na čvrstu podlogu (zid, pod, ili sl.). Između uređaja i krajnje točke koja se mjeri ne smiju stajati nikakvi objekti jer se ultrazvuk odbija od takvih predmeta i remeti mjerne rezultate. Također je osjetljiv na glatkoću površine u koju je usmjeren pa ako se mjeri udaljenost do neožbukanog zida može se pojaviti greška u mjerenju.

Mjerenje površine

Nakon uključivanja uređaja i postavljanja na NORMAL ili LD mode, uređaj se usmjeri prema objektu do kojeg se mjeri udaljenost, a pritiskom na tipku MEASURE ON na zaslonu se pojavljuje izmjerena duljina. Uređaj daje i zvučni signal prilikom pritiska na tipku za početak mjerenja, ali i drugi zvučni signal kada je mjerenje završeno. Između ta dva signala ruka mora biti mirna da bi mjera bila precizna! Pritiskom na tipke STORE i M1 podatak se sprema u prvu memoriju. Ako je prvim mjerenjem mjerena npr. duljina prostorije, uređaj se zakreće za 90o i mjeri se druga udaljenost, tj. širina prostorije. Pritiskom na STORE i M2 podatak se sprema u drugu memoriju, a tada pritiskom na tipku AREA dobiva izračunati podatak o površini mjerenog prostora.

Mjerenje zapremine

Volumen prostora mjeri se tako da se uz prethodne dvije izmjere spremljene u prvu i drugu memoriju izvrši mjerenje i treće izmjere (visine prostorije), ona se pospremi u treću memoriju, a pritiskom na tipku VOL dobiva se podatak o volumenu. Važno je znati da se na zaslonu uređaja, osim izmjerene udaljenosti, pojavljuju i oznake tipki koje se pritišću, tako da se uz ispisan podatak kod izračunavanja površine pojavljuje i oznaka AREA, ili kod mjerenja volumena VOLUME, pa je korisnik u svakom trenutku siguran u podatak kojeg vidi na zaslonu.

Prije sljedećeg mjerenja podaci iz memorija mogu se brisati pritiskom na tipku za brisanje. Ako se uključeni uređaj ne koristi dulje od 4 minute, automatski se gasi i tako štedi bateriju.

Za napajanje se koristi jedna baterija od 9V (6F22). Preporuka je da se vadi iz kućišta ako se uređaj dulje vrijeme ne koristi. Uređaj mjeri kapacitet baterije i ispisom na zaslonu LOW BAT upozorava da je nužno promijeniti bateriju.

Za graditelje koji mjere građevine ili obrtnike prilikom kalkulacija površina za postavljanje keramike ili parketa, ovakva spravica postaje neizostavni dio alata koji olakšava i skraćuje ponekad mukotrpno premjeravanje prostora.

www.građenje-opremanje.hr

www.ad-electronic.hr

Materijali