Ulaz za korisnike

Umjesto zatvora hotel, a od hotela dom za stare

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

SPLIT - U prijedlogu Prostornoga plana među ostalim je zamišljeno da se hotel Zagreb u Duilovu preuredi u dom za stare, a zgrada na Katalinića brigu u kojoj je bio vojni zatvor - u hotel

Prijedlog Prostornog plana grada Splita, koji je još u veljači ove godine usvojilo Gradsko poglavarstvo, ponovno će ići na javnu raspravu - no, ovoga puta ona će trajati samo 15 dana, od 17. do 31. kolovoza, dok će se javna izlaganja održati 24. kolovoza u 17 sati u Domu HV-a u Lori te 25. kolovoza u 18 sati u Društvenom domu u Slatinama. Razlog zašto se ponavlja procedura, objasnio je gradski ministar urbanizma Branko Poljanić, jest taj što prijedlog plana koji je utvrdilo prethodno Poglavarstvo nije bio u skladu ni sa zakonom ni sa Uredbom o zaštiti obale, zbog čega nikada ne bi dobio suglasnost Ministarstva prostornog uređenja.

Javna rasprava u prvom redu se mora održati zato što se novim prijedlogom plana smanjuju neke građevinske zone, prije svega u Slatinama te na području Sitnoga Gornjeg i Sitnoga Donjeg, pa se po mišljenju ministrice Marine Matulović-Dropulić vlasnicima tih zemljišta mora dati prilika da iznesu svoje mišljenje. Osim toga, Gradsko poglavarstvo na svojoj jučerašnjoj sjednici usvojilo je i nekoliko izmjena Prostornog plana o kojima će se također raspravljati. Najkontroverznijom bi se mogla pokazati prenamjena područja između dviju bolnica, pojasa 60 metara južno od Poljičke ceste, iz zone društvenih sadržaja u mješovitu zonu s pretežito poslovnim sadržajima. Time će se, naime, omogućiti i stanogradnja na ovom području, premda je prethodni sastav Gradskog vijeća usvojio zaključak kojim se to izričito zabranjuje. Novo Poglavarstvo takav zaključak smatra "politikantskim" jer ne postoji logika kojom se ne bi dozvolila gradnja "između ostalog i stanova" uz Poljičku.

Također, naglašavaju, ovim se omogućuje i gradnja nove pristupne ceste budućoj zdravstvenoj školi i rodilištu. Podsjetimo, u medijima se naglašavala tvrtka Ora-mont kao vlasnik većeg dijela zemljišta oko čije namjene se vodi spor, no u Poglavarstvu naglašavaju da vlasništvo urbaniste ne zanime te da, pored toga, postoji mnoštvo drugih vlasnika osim Ora-monta. Usvojena je i prenamjena današnjeg hotela Zagreb u Duilovu u dom umirovljenika, dok je omogućena i prenamjena današnje zgrade SIS-a, gdje je nekad bio i vojni zatvor, na Katalinića brigu u hotel, uz uvjet da njen volumen (a ne i visina i širina) mora ostati jednak današnjem.

Zona uz nastavak Vukovarske ulice na Mejašima prenamijenjena je iz javne u poslovnu, kako bi se među ostalim omogućila i izgradnja budućeg sajamskog centra, a područje današnjeg željezničkog kolodvora na Istočnoj obali umjesto mješovite postalo je poslovna zona s mogućnošću gradnje hotela, čime je onemogućeno da se stanovi ili apartmani "spuste" do same obale. Put Supavla i Ulica Hrvatske mornarice umjesto dosad planiranim tunelom povezat će se nadzemnom trasom, odlučilo je Poglavarstvo. Damir PETRANOVIĆ Izvor: Slobodna Dalmacija www.slobodnadalmacija.hr

Cement

Materijali