Ulaz za korisnike

Unutarnje ličenje i premazi

|
Unutarnje ličenje i premazi
 
Unutarnje ličenje i premazi
Unutarnje ličenje i premazi

Unutarnje ličenje i premazi služe za oblikovanje u bojama, ali i kao zaštita u cilju održavanja tretiranih površina.

Vrsta i svojstva podloge te njena ispravna predobrada određuju i izbor premaza: temeljne boje, međuboje, završne boje itd.

Razlikuju se:

  • premazi na žbukanoj podlozi
  • premazi na zidovima od opeke
  • premazi na vapnencu
  • premazi na betonu
  • premazi na poroznom betonu
  • premazi na gipasanim građevinskim materijalima
  • premazi na drvetu
  • Koristite uvijek materijale koji ne sadrže štetne tvari te radne tehnike koje su ekološki prihvatljive.

    Materijali