Ulaz za korisnike

Unutarnji zidovi (nosivi i nenosivi)

|
Unutarnji zidovi - Foto: Wienerberger.hr
 
Unutarnji zidovi - Foto: Wienerberger.hr
Unutarnji zidovi (nosivi i nenosivi)

Za izvedbu nosivih zidova od opeke koristi se žbuka klase II i IIa, za zidove koji se montiraju zidnim pločama i ravnim elementima može se koristiti i žbuka za tanke posteljice.

Novim pravilnikom iz EU norme 1053-1 izmjenjene su 1996 donesene , ograničavajuće konstrukcijske regulative za unutarnje zidove; točniji postupak proračuna omogućuje nosive unutarnje zidove od 11,5 cm;

Posljedica: ukruta jednokatnih i dvokatnih objekata (s malim opterećenjima) se značajno poboljšava , raspon stropova se skraćuje, problemi priključka kod nenosivih zidova se smanjuju-zidovi su jednostavniji i cjenovno povoljniji.

Unutarnji nenosivi zidovi montiraju se uglavnom u formi laganih, pregradnih zidova (težina površine jedinice < 150 kg/m2); oni nemaju statičku funkciju za cijelu konstrukciju, moraju jedino biti u stanju prenositi opterećenja koja djeluju na površinu, dalje na granične građevinske elemente.

U spoju s njima i unutarnji zidovi dobivaju na stabilnosti. Kod tih se spojeva mora uzeti svakako u obzir moguća deformacija forme.

Zbog graničnih građevinskih elemenata je to izvedivo uglavnom kroz prateće priključke, rasporedom profila, utora ili postavljanjem kliznog spoja. Fuge se dodatno popunjavaju mineralnom vunom u cilju poboljšanja zvučne izolacije i protupožarne zaštite. Preuzimanje horizontalnih sila se vrši trenjem.

Zidovi, kod kojih se očekuju prinudne sile, mogu se priključiti ukrućeno; ozubljenjem, sidrenjem ili čepovima.

Zidovi podruma

Vanjski zidovi podruma se dimenzioniraju prema EU normi 1063-1.

Zidovi podruma preuzimaju sljedeće funkcije:

 • prenošenje vertikalnih sila iz objekta
 • prenošenje horizontalnog potiska tla
 • toplinsku izolaciju
 • u nekim slučajevima prenošenje hidrostatičkog tlaka vode kod prodora vode

 • Točan računski dokaz preuzimanja potiska tla nije neophodan, ukoliko su ispunjeni sljedeći uvjeti:
 •  
 • svijetla visina zida podruma ≤ 2,60 m, debljina zida d≥24 cm
 • strop podruma djeluje kao ploča koja može preuzeti sile nastale iz potiska tla
 • ukoliko nema prodora vode
 • ukoliko u području utjecaja potiska tla na zidove podruma prometno opterećenje na površini tla nije veće od 5 kN/m2, te ukoliko se površina tla ne povećava i ukoliko nasipna visina nije veća od visine zida
 • ukoliko vertikalna tlačna sila u zidu (iz gornjih katova) leži u granicama EU norme 1053-1,tabela 8 odnosno odgovara jednađžbi (18).

 • Obično se zidovi podruma montiraju kao jednokrilni zidovi. Statički neophodna specifična gustoća(čvrstoća)mora odgovarati termičko-tehničkim zahtjevima.

 • Preporuča se u svakom slučaju perimetar-izolacija otporna na vlagu, jer ona ne samo da povećava termičku zaštitu nego štiti podrumske zidove od vlage.

Materijali