Ulaz za korisnike

Urbana obnova - Kako je pokrenuti?

|
Urbana obnova - Foto: Regea
 
Urbana obnova - Foto: Regea
Obnova zgrada kroz smanjenje potrošnje energije i upotrebu učinkovitih sustava grijanja i hlađenja predstavlja jedan od prioriteta Europske unije, ali i jedino održivo rješenje u borbi protiv energetskog siromaštva.

Prema podacima Međunarodne energetske agencije, poboljšanje europskog fonda zgrada predstavlja velik izazov jer zahtijeva ukupno ulaganje od 1 trilijun Eurate se kao takvo može i treba sagledavati kao veliki infrastrukturni projekt. Iako postoji velik broj inicijativa (do sada ih je pokrenuto gotovo 500) dobrovoljne prirode, politike i mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti europskog fonda zgrada, mogu i moraju igrati glavnu ulogu u rješavanju problema klimatskih promjena, sigurnosti opskrbe energijom te pristupa energentima.

Ključna razlika između dobrovoljnog i regulatornog pristupa obnovi zgrada je - ima li vlasnik zgrade zakonsku obvezu vezanu uz poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade. Uobičajeno takve sheme uključuju i porezne poticaje, povlaštene kredite ili druge oblike podrške ulaganjima kako bi se potakli vlasnici zgrada na njihovu obnovu. Kreatori politika sve više postaju svjesni činjenice kako dobrovoljni pristup neće isporučiti željeni opseg aktivnosti niti ubrzati promjene, a rješavanje izazova klimatskih promjena zahtjeva progresivni pristup obnovi, uključujući iobavezne inicijative. Zgrade odnose oko jedne trećine svjetske potrošnje energije i emisija stakleničkih plinova, stoga poboljšanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva postaje globalni prioritet. Uvjeren sam da dijalog s financijskim institucijama dovodi do rješenja i prijeko potrebnih privatnih ulaganja. – izjavio je nedavno i g. Achim Steiner, izvršni direktor Programa Ujedinjenih Naroda za okoliš. Trenutno se u EU realizira svega polovica od procijenjenih 60-100 milijardi eura investicija potrebnih da se ostvare postavljeni EU 2020 ciljevi za sektor zgradarstva.

Izvješće Europskog instituta za svojstva zgrada (eng. Buildings Performance Institute Europe - BPIE) o najboljoj praksi urbane obnove (http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/12/Renovation-in-practice_08.pdf), kao kritične čimbenike uspjehaurbane obnove navodi uključenost svih dionika, pouzdanu i lako dostupnu stručnu podršku i vodstvo, financiranje prilagođeno različitim zahtjevima vlasnika zgrada, učinkovitu implementaciju koja omogućuje replikabilnost i održivost u budućnosti, projekte većeg obujma, učinkovitu komunikaciju između svih zainteresiranih strana, holistički pristup kojim se potiče integralna obnova te prilagodbu potrebama različitih podnositelja zahtjeva. U nastavku donosimo najbolje europske primjere urbane obnove provedene uz sudjelovanje građana različitih dohodovnih mogućnosti.

Više o ovoj temi  >>>>

Materijali