Ulaz za korisnike

Urbanizira se 11,5 hektara u okolici grada

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

PULA - Proširenje građevinskog zemljišta plan predlaže na području Škatara, Šikića, Valdebeka i najviše u Štinjanu. Resorno je ministarstvo inzistiralo da se u plan unesu i turističke zone i ucrtani su maksimalni kapaciteti koji se mogu, ali i ne moraju uvažiti prilikom donošenja GUP-a, pojašnjava Jasminka Peharda Doblanović. Tek će GUP precizirati budućnost Valsalina, lučice Delfin, Saccorgiane, autokampa Stoja ili stambeno-poslovnog naselja oko Vile Idole

Pulsko Gradsko vijeće danas bi trebalo usvojiti, nakon gotovo osam godina, novi Prostorni plan uređenja koji predstavlja temeljni dokument jedinica lokalne samouprave. Grad Pula trebao bi kroz nekoliko mjeseci donijeti i konačan prijedlog GUP-a koji je ujedno plan višeg ranga i u kojem se detaljno obrađuju pojedine zone te gradske četvrti kao i njihova buduća namjena. Današnjim donošenjem Prostornog plana građani neće moći odahnuti, barem kada su u pitanju kritična mjesta na kojima se planira izgradnja, poput zelenih površina ili područja uz priobalje na što je nedavno upozoravala i vrlo uspješna kampanja Zelene Istre. Naime, tek po donošenju GUP-a, čije su dopune još uvijek u tijeku, moći će se precizirati što će na kraju osvanuti na području Valsalina, lučice Delfin ili Saccorgiane te hoće li se u autokampu Stoja doista izgraditi hotel ili stambeno-poslovno naselje od Vile Idole do raskrižja za Zlatne stijene. Ne izdaju se građevinske dozvole No jedno je sigurno, do donošenja GUP-a svi potencijalni investitori neće moći ishodovati građevinske dozvole za višestambene objekte na području koje definira GUP. To se ne odnosi na gradske investicije komunalne infrastrukture kao i na kapitalne objekte koje je svojom odlukom decidirano naveo Grad. Budući da je rok za donošenje Prostornog plana zakonski utvrđen, a za GUP takav rok ne postoji, zbog samog vremenskog nesrazmjera koji je nastupio između Prostornog plana i GUP-a Poglavarstvo je definiralo područja ograničene gradnje. Do donošenja GUP-a na pulskom području dozvolit će se samo provođenje važećih detaljnih planova, izgradnja infrastrukture i obiteljskih kuća za jednu do tri stambene jedinice. U tom »međuprostoru« dozvoljava se i izgradnja pojedinačnih građevina od javnog interesa kao što su škole ili vrtići. Tako je Grad utvrdio da je do donošenja GUP-a u Puli moguće izgraditi zatvoreni bazenski kompleks na Pragrandeu, dvoranu za tenis na Verudi i garažnu kuću u Ulici Marsovo polje. Dozvoljena će biti i rekonstrukcija Osnovne škole Veruda, izgradnja osnovne škole sa sportskom dvoranom i dječjim vrtićem na raskrižju Valturske ulice i Ulice Jurja Žakna. Tu je i rekonstrukcija osnovnih škola Veli Vrh i Monte Zaro, izgradnja sportske dvorane uz osnovnu i srednju talijansku školu, rekonstrukcija groblja u Štinjanu, dječji vrtić na Stoji te rekonstrukcija dječjeg vrtića u Štinjanu kao i dugoočekivana izgradnja zapadne tribine stadiona »Aldo Drozina«. Više o ovome na www.GlasIstre.hr

Materijali