Ulaz za korisnike

Uređaj za grijanje – uređaj ogrjevne moći – stupanj korištenja

|
Uređaj za grijanje – uređaj ogrjevne moći – stupanj korištenja
 
Uređaj za grijanje – uređaj ogrjevne moći – stupanj korištenja
Uređaj za grijanje – uređaj ogrjevne moći – stupanj korištenja

Energija, koja se pri sagorijevanju goriva oslobađa u kotlu za grijanje, ne prenosi se bez gubitaka prijenosniku toplote (voda, para). Topli ispušni plinovi, koji se ispuštaju preko dimnjaka, sadržavaju relativno visoku količinu toplote. Navedena količina naziva se gubitak pri predaji. Navedeni gubitak, korištenjem uređaja ogrjevne moći u velikom se umanjuje.

Zbog dodatnog korištenja toplote ispušnih plinova, koja se ponovno vraća sustavu, dobiva se efektivna iskorištenost energije, koja nastaje pri cjelokupnom sagorijevanju goriva. Kako se stupanj iskorištenosti ne odnosi na vrijednost goriva, nego na ogrjevnu moć nakon sagorijevanja bez korištenja toplote koja nastaje od isparavanja, nastaju stupnjevi iskorištenosti, koje se obilježavaju s nazivnim brojkama do 109%.

Uređaji za grijanje – uređaji ogrjevne moći – na što treba obratiti pozornost?

Načelno se mogu kotlovi ogrjevne moći ugraditi u svaki uređaj za grijanje – toplu vodu. Mogu se postaviti u podrumu, potkrovlju ili u stanu. Do opterećenja nazivne vrijednosti od 50 kW, koje od prilike odgovaraju potrebama male više obiteljske kuće, nije vam potrebna posebna prostorija za grijanje. Posebnim zahtjevima uređaji na ispušne plinove podliježu pri korištenju tehnike ogrjevne moći.

Uređaji ogrjevne moći ne mogu se priključiti na obične kućne dimnjake. Jer ispušni plinovi jako se hlade i imaju veliki udio vlage, odvodi za ispušne plinove/kamin moraju biti otporni na vlagu. Pored navedenog, obično se pomoću ventilatora izbacuju prema vani. Također i odvod kondenzirane vode mora odgovarati tehničkim odredbama. Za odvod kondenzacijske vode u javnu odvodnu mrežu, moraju se ispuniti komunalne odredbe za odvodne vode. Načelno vrijedi, kako ph-vrijednost ne smije biti veća od 6,5.

Pored navedenog prije instalacije uređaja ogrjevne moći u Vašem domu mora se obaviti točno planiranja navedenog uređaja. Efekt ogrjevne vrijednosti postiže se tek kod pred ili naknadne temperature. Kada imate postojeće grijanje s relativno malim radijatorima, tada se moraju, kako bi se pri niskim vanjskim temperaturama postigla ugodna klima u prostoriji, postizati visoke pred i naknadne temperature u sustavu grijanja. Prigodom ovog postupka povratna voda ne može kondenzirati, efekt ogrjevne vrijednosti smanjuje se.

Dobre preduvjete za korištenje tehnike ogrjevne moći pružaju površinska grijanja. Ispunjavaju sve uvjete za efikasnu iskorištenost energije. Nakon toga korištenje prisutne energije sve je bolje, što je potrebna temperatura sredstva za grijanje niža. Snižavanje povratne temperature kod uređaja ogrjevne moći povisuje djelovanje kotla. Zbog toga je racionalno grijanje najpovoljnije u području djelovanja niskih temperatura. Niske temperature znače, da je razlika između stvarne temperature u prostoriji i željene temperature po mogućnosti što niža. Potrošnja energije je niska i potrošnja toplote za sustav grijanja su minimalne.

Grijanje na niske temperature može se najbolje realizirati s velikim površinama za grijanje.

Materijali