Ulaz za korisnike

Uređaj za podizanje otpadnih voda

|
Uređaj za podizanje otpadnih voda
 
Uređaj za podizanje otpadnih voda
Otpadne vode iz objekata za odvodnju ispod razine uspora skupljaju se u hermetičkim, tlačno ispitanim spremnicima, zaštićenim od korozije.

Crpka ili uređaj za podizanje pokreće otpadne vode do kanala na višoj razini (tlačna odvodnja). Protupovratni ventil sprečava uspor iz kanala.

Ugradnja se vrši u jami s podnožjem pod nagibom i sabirnikom kondenzata. Za male obiteljske kuće se na tržištu mogu naći mali uređaji za podizanje s vrlo malom dubinom ugradnje i malim priključnim promjerom (20-30 mm). Oni omogućuju instaliranje kupaone i WC-a ispod razine uspora( podrum, položaj u nagibu), ili u prostorijama u kojima nije moguć direktan priključak na kanalizaciju. Mali uređaji za podizanje dubine od samo 12 cm mogu se ugrađivati u pred-zidne instalacije.

Instalacije otpadnih voda

Prljava voda i oborinska voda se skupljaju iz objekta preko glavnog cjevovoda, kanalizacije, krovnih žlijebova, žlijebova za skupljanje kišnice, te odvoda na tlu i drenažnih žlijebova.

Odvod prljave vode i kišnice sa zemljišta/tla vrši se preko mreže cjevovoda komunalne odvodnje ili preko privatnog, lokalnog sustava odvodnje odnosno preko malog uređaja za pročišćavanje oborinskih voda.

Poklopac za sprečavanje prodora neugodnih mirisa plinova iz kanala u prostore za stanovanje. Svako mjesto odvodnje mora imati predviđen zapor za sprečavanje prodora mirisa, u podrumu savakako mora postojati zbirni zapor kao i usporna zaštita od poplave u podrumu. Crpka u podrumu osigurava automatsku odvodnju, ukoliko voda ipak prodre u podrum.

Otpadne vode iz prostorija koje leže ispod razine uspora se odvode pomoću uređaja za podizanje otpadnih voda.

Odvodne cijevi

Okomite odvodne cijevi (zbirni i odvodni cjevovodi) s pojedinačnih objekata (umivaonici, WC itd.) priključuju se na glavni cjevovod, odvodi vode preko krova te se priključuju na krovni odzračivač.

Cijevi i oblikovni elementi moraju biti glatki, postojani na koroziju i inkrustaciju: lijevano željezo, plastika, čelik s antikorozivnom zaštitom.

Glavni cjevovod

Vodoravno položeni odvodni cjevovod ispod temelja objekta ili izvan objekta, koji odvode otpadne vode iz zgrade, odnosno sa zemljišta u sabirno okno.

Kontrolna okna se postavljaju u razmacima od 15 do 20 m.

- Vodovi koji se polažu u zemlju su od betona, plastike, vlaknastog cementa ili kamenih materijala

- Vodovi u objektu su od lijevanog željeza, plastike, pocinčanog željeza ili vlaknenog cementa

Pročišćavanje otpadnih voda

Pod pročišćavanjem otpadnih voda se podrazumijeva tretiranje otpadnih voda primjerice u uređajima za pročišćavanje otpadnih voda, tako da se ista ponovno može koristi kao voda za piće ili za opću uporabu.

Materijali