Ulaz za korisnike

Uređaji za grijanje – regulator

|
Gegulacija grijanja
 
Gegulacija grijanja
Gegulacija grijanja

Regulacija dugo vrijeme nije igrala bitnu ulogu. Cilj je bio, stalno raspolagati željenom temperaturom u prostoriji. Često je to postizano običnim sobnim termostatima, koji je regulirao uređaj za grijanje prema toplinskim zahtjevima. U drugim prostorijama temperatura radijatora morala se regulirati ručno ventilom na radijatoru. Daljnji korak je bio uvod tro- ili četvero-stupnih miješalica u sustav. Moderni uređaji za grijanje ne trebaju služiti samo komforu življenja, nego bi trebali štiti okoliš i štedjeti energiju.

Slijedeće obilježava moderni regulator:

 • Prilagođavanje temperature tople vode-vode za zagrijavanje prema vanjskoj temperaturi, vremenski prilagođena potreba toplote (npr. smanjenje noću),

 • Različite mogućnosti prilagodbe u dnevnom radu (smanjenje, izbor programa, manualno rukovanje),
 • Rukovanje i dodatnim uređajima (rezervoar ili kružna miješalica grijanja)

  Uređaji za grijanje – sigurnosni uređaji

  Prema različitim odredbama oprema uređaja za grijanje ovisi prije svega o vrsti goriva. Između . Neophodni sigurnosni uređaji za uređaje za grijanje su membranska posuda (posuda za ujednačenje) i sigurnosni ventil (ventil za provjetravanje).

  Membranska posuda za proširenje služi za prijem vode, ista se širi, pokriva gubitke zbog pukotina i obavlja provjetravanje. Pri određivanju kapaciteta posude za širenje treba uzeti sadržaj vode iz rezervoara pufera u obzir.

  Uređaj za grijanje – provjera ispušnih plinova

  Odredba o provjeri ispušnih plinova sadrži granične vrijednosti za gubitak plinova uređaja s malim ispaljivačima. U istoj je također određeno da uređaji za proizvodnju toplote s nazivnim toplinskim djelovanjem većim od 11 kW, jednom godišnje moraju biti pregledani od strane nadležnog dimnjačara. Provjerava se temperatura izgaranja, sadržaj ugljen dioksida i čađi ispušnih plinova, visina ispušnih plinova, temperatura ispušnih plinova i dimnjaka.

  Što znači CE-oznaka?

 • CE-oznaka treba odrediti minimalne sigurnosne standarde tehničkih proizvode za europsko unutarnje tržište. Tako doprinosi slobodnom tržištu roba u Europi.
 • CE-oznaka označava, kako uređaj, koji istu oznaku nosi, odgovara temeljnim zahtjevima odredbi za plinske uređaje Europske zajednice (90/396/EWG).
 • U duhu harmonizacije propisa u Europskoj zajednici doneseno je više odredbi, koje se odnose na sigurnost strojeva ili uređaja za rad kao i sigurnost na radnom mjestu.
 • Ali i za posebna područja kao što su dječje igračke ili posude pod tlakom, u međuvremenu postoje jedinstveni naputci Europske zajednice. Pridržavanje jedinstvenim naputcima demonstrira se CE-oznakom na proizvodu. Oznaka stoji za Communautes Européennes, francuski prijevod za oznaka Europska zajednica. Međutim oznaka na stroju ne znači garanciju za kvalitetu, nego dokaz, da stroj sadržava određene smjernice.

  Tri bitna obilježja CE-oznake jesu:

 • CE-oznaka se odnosi samo na tehničke proizvode.
 • CE-oznaka se bavi samo s minimalnim sigurnosnim zahtjevima.
 • CE-oznaka je zakonom propisana!
 • Materijali