Ulaz za korisnike

Uređaji za izradu mlaznog betona

|
Uređaji za izradu mlaznog betona
 
Uređaji za izradu mlaznog betona
Ovisno o načinu izvedbe, uređaji za izradu mlaznog betona mogu biti namijenjeni za prskanje suhim ili mokrim postupkom. Kod izbora uređaja za izvedbu mlaznog betona suhim postupkom posebnu pažnju treba obratiti na konstrukciju mlaznice s obzirom da je ona značajna za osiguranje jednoličnosti mlaza i postotak odskoka.

Kapacitet ovakvih uređaja kreće se 3-4 m3/h uz potrošnju zraka od 10 m3/min do 7-9 m3/h uz potrošnju zraka 20 m3/min. Postotak odskoka ovisi o udaljenosti mlaznice od podloge, a za prskanje vertikalnih površina kreće se oko 10-20%.

Uređaji za prskanje mlaznog betona mokrim postupkom prilagođeni su radu s gotovom mješavinom koja se pomoću struje komprimiranog zraka raspršuje po pokosu. Kapacitet je ovih uređaja višestruko veći nego onih za prskanje suhim postupkom, a prilikom prskanja jednog sloja mlaznog betona moguće je nabacivati veće debljine.

PRIMJER IZVEDBE ZAŠTITE POKOSA MLAZNIM BETONOM NA DIONICI AUTOCESTE A2, KRAPINA – MACELJ

Na ovoj dionici zaštita pokosa mlaznim betonom vršena je na način da je armiran čeličnom žicom u jednom ili više slojeva. Pokosi cestovnih prometnica rijetko se štite samo mlaznim betonom. Na taj način štite se samo tamo gdje su stijene samo površinski raspucane pri čemu mu je minimalna debljina sloja mlaznog betona oko 3 cm.

Prije početka izrade zaštite pokose je trebalo pripremiti tako da se uklone svi labilni dijelovi, moguće grube neravnine i prašina. Na ovom primjeru mlazni je beton izveden mokrim postupkom u tri sloja debljine 5 cm. Prvi je sloj služio kao izravnavajući sloj. Na njega je pričvršćivana armaturna mreža Q 131 pomoću bušenih sidara duljine od 6 do 10 m koja su ugrađivana u zdravu stijenu. Armaturna se mreža pričvršćuje tek kada beton postigne odgovarajuću čvrstoću, a važno je da se ona ne oslanja na prvi sloj mlaznog betona, već da od njega bude odmaknuta minimalno 2 cm. Postavlja li se više od jednog reda armature kao što je ovdje bio slučaj, drugi red se postavlja nakon očvršćivanja drugog sloja mlaznog betona. Ovaj se postupak ponavlja do izvedbe završnog sloja mlaznog betona.

Na predmetnoj lokaciji u svrhu sniženja razine podzemnih voda izvedene su horizontalne drenaže. Na ovaj se način željela spriječiti pojava klizanja površinske zemljane mase koje može uzrokovati znatna količina vode koja se procjeđuje s viših kota prilikom većih oborina te time uspostavlja povišene porne tlakove i smanjuje čvrstoću tla. Stoga je osim zaštite pokosa mlaznim betonom prikupljanje vode i kontrolirana odvodnja te sniženje mogućih pornih tlakova jedan od osnovnih uvjeta poboljšanja stabilnosti padine.

Izvedba prskanja

Neposredno prije prskanja mlaznog betona po pokosu izvedeno je :

• prethodno vlaženje pokosa vodom • pažljivo zapunjavanje velikih šupljina mlaznim betonom, a prije nanošenja prvog sloja.

Mlazni beton izvodi se prskanjem od dna prema gore kako bi se izbjeglo prskanje po odskoku i postiglo maksimalno prianjanje betona uz podlogu. Pri tome smjer mlaznice treba održavati okomito na površinu koja se tretira, a mlazni beton nanositi spiralnim pomacima. Brzina i udaljenost prskanja treba biti takva da se postigne maksimalno prianjanje i vezanje mlaznog betona za podlogu. Iskustvo i stručnost osoblja koje izvodi prskanje mlaznog betona u ovom je segmentu od presudnog značenja.

Prilikom izvedbe zaštite pokosa pokazalo se da je optimalna udaljenost između mlaznice i površine ugradnje 1,0 do 1,3 metra. Prilikom nanošenja korištene su dvije mlaznice. Debljina nanesenog sloja mlaznog betona kretala se od 5 cm do 15 cm. U slučaju debljina većih od 15 cm sljedeći sloj ne bi se smio ugrađivati prije nego što prethodno naneseni sloj ne postigne dovoljnu čvrstoću potrebnu da podnese opterećenje sljedećih slojeva. Preostali slojevi predviđeni za izradu trebaju biti ugrađeni u roku od najviše tri dana.

U zdravoj stijeni, sloj mlaznog betona prati površinu stijene s odgovarajućim zaobljenjem. Debljina mlaznog betona može biti i manja od propisane u slučaju izbočine od zdrave stijene te ako se radovi izvode na lokaciji dobre kategorije stijenske mase. Lokalno debljina može iznositi najmanje dvije trećine propisane debljine sloja.

Otpadni mlazni beton ne smije se ponovno koristiti, a uklanja se odmah po završetku ugradnje svakog sloja.

Prof. dr. sc. Vesna Dragčević, dipl. ing. građ. Prof. dr. sc. Tatjana Rukavina, dipl. ing. građ. Vladimir Gornik, ing. građ.

Izvor: www.masmedia.hr

Materijali