Ulaz za korisnike

Uređaji za korištenje kišnice – prednosti

|
Uređaji za korištenje kišnice – prednosti
 
Uređaji za korištenje kišnice – prednosti
Uređaj za korištenje kišnice pruža korisniku slijedeće prednosti:
 • Čuvanje zaliha pitke vode
 • Zadržavanje kišnice kod jakih kiša, voda bi inače tekla u kanalizaciju, ovime se kao prvo rasterećuje kanalizacijski sustav (--> kod šire primjene uređaja za korištenje kišnice, bazeni za zadržavanje kišnice i kanalni skupljači u kanalizacijskom sustavu mogu se dimenzionirati u manjem obliku), a kao drugo time se odvodna voda manje razrjeđuje i njena mikro prerada u postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda postaje cjelovitija.
 • Ušteda troškova kod naknade za vodu, kod priključenja stroja za pranje rublja: ušteda deterdženta, jer kišnica nije tako tvrda kao vode iz vodovoda.
 • Jačanje svijesti o zaštiti okoliša.

  Spremnik kišnice – obračun veličine

  Obračun veličine volumena spremnika kišnice obavlja se temeljem podataka o potrošnji i dugogodišnjoj prosječnoj količini padalina. Preko obje metode izračunava se potrebna veličina spremnika. Izbor veličine obavlja se temeljem manjeg broja koji je izračunat.

  Spremnik kišnice – dimenzioniranje

  Veličina spremnika kišnice ovise s jedne strane o predviđenoj potrošnji (broj osoba, način korištenja) i s druge strane o mogućoj mjeri količine koja se hvata (količina padalina i veličina krova, vrste krova). Za jedno obiteljsku kuća s cca. 120 m2 projicirane površine krova i godišnjom prosječnom padalinom od 600 mm po m2 kod za četiri osobe (WC, vrt i stroj za pranje rublja) preporučuju se veličina od 6 m3.

  Spremnik za kišnicu – smještaj koji nije u podrumu

  Skladištenje vode mora biti na hladnom i tamnom mjestu, kako bi se spriječilo stvaranje algi i truleži. U mnogi podrumima je previše toplo. Zbog navedenog općenito preporučujemo spremnik u zemlji, koji pored navedenog ne zauzimaju dragocjeno mjesto u podrumu.

  Spremnici za kišnicu – zašto automatsko dopunjavanje?

  Dopunjavanje se može i manualno obavljati. Međutim automatsko dopunjavanje odgovara razvoju tehnike i očekivanom komforu, te troškovi u odnosu spremnika koji se manualno puni nisu puno veći. Kod isključivog korištenja za zalijevanje vrta dopunjavanje nije potrebno.

  Spremnici za kišnicu – kako se obavlja dopunjavanje?

  Često se dopunjavanje obavlja direktno na spremniku. Preko sondi za mjerenje mjeri se stanje vode u spremniku. Te u slučaju nedostatka vode pokreće se postupak dopunjavanja (npr. vremenski upravljani prekidač magnetnog ventila u cjevovodu pitke vode).

  Kao kompaktni, pouzdani i komforni uređaj preporučujemo «menedžer za kišnicu». U «menedžeru kišnice» integrirano je nadopunjavanje. Samo se mala količina ubacuje u rezervni spremnik, iz kojeg se voda, ukoliko je nema dovoljno, prebacuje u cisternu.

  Tako se po potrebi osigurava crpljenje malih količina pitke vode i držanje male količine zaliha (cca. 5 l). Ukoliko su instalacije postavljene kako treba, dopunjavanje se obavlja automatski (sonda za mjerenje količine vode javlja nedostatak vode).

  Uređaji za korištenje kišnice – tehnike

  Uređaji za korištenje vode – kućne hidroelektrane

  Kućna hidroelektrana nalazi se obično u podrumu, dostavlja kišnicu do različitih jedinica potrošnje vode u kući. Ovaj postupak obavlja prekidač: kod crpljenja vode na jednoj od potrošnih jedinica opada tlak u vodovodu, crpka se uključuje. Ukoliko se voda prestane crpiti, crpka radi dalje sve dok se ne stvori potrebni tlak. Tako u svakom trenutka imate na svim crpilištima, bilo to vodokotlić ili armature, uvijek željeni tlak.

  Ovisno o uređajima mogu se rabiti različiti tipovi crpki.

  Izborom crpki koje se prema potrebi uključuju i isključuju štedi se crpka i mreža cjevovoda. U svakom slučaju treba za jezgru uređaja koristit visokokvalitetne proizvode. Jeftine crpke često troše puno struje i istu umjesto pretvaranja u učinak pretvaraju u toplotu i buku.

  Zahtjevi koje crpka mora ispuniti/kućna hidroelektrana:

 • Potrebama prilagođeni učinak s malom potrošnjom struje.
 • Visoka učinkovitost mali razmak između kućišta crpke i kotača za pogon)
 • Za sve dijelove rabe se visokokvalitetni materijali koji ne hrđaju
 • Dugovječnost mehanika koja se malo haba, visokokvalitetni ležaj, lako se popravlja)
 • Pogon bez membranskih tlačnih posuda (posuda za izjednačenje tlaka)
 • Mirni hod, tihi rad (posebno prikladno: crpke s više stupnjeva jačine) i postavljanje s izolatorima zvuka s fleksibilnim priključcima na vod mreže
 • Osiguranje od rada u mjestu
 • Nema velikih praznih prostora koji se pune vodom, npr. s crpkom povezane membranske tlačne posude (posude za izjednačenje tlaka koje nisu isprane)
 • Navedene kriterije ispunjavaju samo centrifugalne sisaljke s više stupnjeva jačine ili skupe klipne sisaljke).
 • Crpke se mogu postaviti kako na suhom (crpke u podrumu/usisne crpke) tako i na mokrom mjestu (podvodne crpke).

  Uređaj za korištenje kišnice – sastavni dijelovi

  Zadnjih godina pojavio se veliki broj proizvođača s sustavima ključ u ruke.

  Uređaj mora imati slijedeće bitne komponente:

 • Površina hvatanja kišnice/površina krova
 • Dopunjavanje pitkom vodom
 • Dotok spremniku s uređajima za filtriranje
 • Crpke (kućna hidroelektrana)
 • Spremnik u zemlji (ili u podrumu)
 • Mrežu cjevovoda
 • Mjesto crpljenja
 • Prelivnik spremnika (u kanalizacijsku mrežu ili još bolje oticanje u tlo)

  Pored elemenata uređaja za korištenje kišnice, treba postaviti još jednu mrežu cjevovoda, koju treba strogo odvojiti od mreže cjevovoda pitke vode.

  Odnosi se na mjeru koja zabranjuje direktnu vezu između cjevovoda pitke vode i cjevovoda kišnice (npr. sigurnosni ventili, ploče s natpisom, uporaba različitih materijala za cjevovode).

  Pored navedenog odvajanje se određuje i propisima o pitkoj vodi. U pravilu ne smiju se spajati uređaji iz kojih se crpi voda za piće i hranu s uređajima iz kojih se crpi voda koja nema kvalitetu pitke vode. Cjevovodi različitih sustava opskrbe, ukoliko nisu podzemni, moraju se obilježiti različitim bojama.

 • Materijali