Ulaz za korisnike

Uređenje Doma za osobe s posebnim potrebama

Uređenje Doma za osobe s posebnim potrebama
 
Uređenje Doma za osobe s posebnim potrebama
Uređenje Doma za osobe s posebnim potrebama

OTOČAC - Zgradu u Brlogu nadogradit će i urediti Dom za odrasle osobe s posebnim potrebama »Bistričak« iz Jalžabeta, a u njemu će naći posao četrdesetak radnika s otočkog područja

Na prvoj sjednici Gradskog poglavarstva Otočca u novom sastavu, u nazočnosti pet od šest članova, prihvaćene su molbe za sufinanciranje troškova obnova sakralnih objekata na području grada. Tako je Župi Presvetog Trojstva u Otočcu za sufinanciranje obnove poda u crkvi Presvetog Trojstva iz gradskog proračuna odobreno 30.000 kuna, župi Blažene Djevice Marije od Svete Krunice u Ličkom Lešću za pokrivanje duga od 100 tisuća kuna za centralno grijanje u crkvi odobreno je 10.000 kuna, te župi sv. Ilije u Sincu 5.000 kuna kao pomoć za dovršetak uređenja župnog dvora i športskih terena za mladež. Inače je u proračunu Grada Otočca za ovu godinu za izgradnju sakralnih objekata predviđeno 50.000 kuna.

Poglavarstvo je podržalo prodaju zgrade i dvorišta Mjesnog ureda u Brlogu za 150 tisuća kuna Domu za odrasle osobe s posebnim potrebama »Bistričak« iz Jalžabeta. Namjera osnivača Doma je otkupiti i okolno zemljište u vlasništvu HEP-a i »Hrvatskih voda«, obnoviti zgradu, nadograditi jedan ili dva kata te tako dobiti moderan Dom za odrasle osobe s posebnim potrebama zatvorenog tipa s pratećim sadržajima.

Polemika o izbornim troškovima

Ta bi ustanova zaposlila 40 radnika s otočkog područja, kojima bi omogućila i stručnu prekvalifikaciju. Tako je već za danas najavljen posjet predstavnika osnivača i projektanta radi konkretnijeg izvida situacije.

Tijekom srpnja i kolovoza, temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama, i u Otočcu djeluje Prometna jedinica mladeži u okviru policijske uprave koja obavlja poslove upravljanja prometom na raskrižjima te kontrolira parkiranje vozila. Grad Otočac je za tri člana Prometne jedinice mladeži nabavio odore te će snositi troškove naknade za obavljene poslove, što je Gradsko poglavarstvo odobrilo.

Udovoljeno je i zahtjevu Nogometnog kluba »Gacka« iz Sinca za naplatu placarine na gradskom placu za vrijeme blagdana sv. Ilije, čime će organizatoru fešte biti pokriveni troškovi organizacije.

Najviše polemike izazvalo je izvješće o troškovima Gradskog izbornog povjerenstva Otočca za provedene izbore 15. svibnja ove godine. Naime, traženja stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za podmirenje troškova znatno su veća od sredstava predviđenih u gradskom proračunu za provedbu izbora. Proračunom Grada za ovu godinu osigurano je 170 tisuća kuna i to na temelju troškova kakvi su bili prilikom provedbe prethodnih izbora. Međutim, ukupni troškovi iznose 254.156 kuna.

Političke stranke bez naknade

Kako je obrazložio gradonačelnik, radi se o pomalo nezavidnoj situaciji, jer se s jedne strane zakonom ne može »probijati« proračun, a s druge, prema zakonu Izborno povjerenstvo određuje raspodjelu i način korištenja sredstava za provedbu izbora. Poglavarstvo je izrazilo mišljenje kako Izborno povjerenstvo nije vodilo računa o tome da troškove prilagodi predviđenom iznosu u proračunu. Također, za sad nije niti moguće udovoljiti zahtjevu da se svakom od šest članova stalnog sastava Izbornog povjerenstva isplati po 10 tisuća kuna kao naknada za njihov rad tijekom odvijanja lokalnih izbora. Nakon poduže rasprave odlučeno je da se zahtjev za naknadu troškova prihvati, ali se zato političkim strankama neće isplatiti naknada troškova izborne promidžbe u iznosu od 56 tisuća kuna. Na taj način će se članovima stalnog sastava Izbornog povjerenstva isplatiti po 7 tisuća kuna, dok će im se preostali dio podmiriti rebalansom gradskog proračuna na jesen.

Manja KOSTELAC GOMERČIĆ Izvor: Novi list www.novilist.hr

Keramičke pločice

Materijali