Ulaz za korisnike

Urediti Koncertnu dvoranu

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

Dvorana u Kneževoj palači idealna je za koncerte, a uz to bi se u njoj mogli održavati i druga svečana zbivanja - objašnjava ideju zadarskih Lionsa, članica tog kluba Nives Kozulić

Ideja zadarskog Lions cluba o što hitnijem početku uređivanja Koncertne dvorane u Kneževoj palači bez čekanja na sveobuhvatne radove u interijeru tog objekta, nailazi na opće odobravanje, posebice kod ljudi iz glazbenog i uopće kulturnog kruga. Radovi na zdanju kojega su četničke granate razorile u listopadu 1991. godine, toliko su se, naime, otegli da im mnogi ne vide kraja. Dodatni pesimizam takvi grade na spoznaji da projekt unutarnjeg uređenja još nije niti na vidiku te da ni same rasprave o namjeni Palače nisu okončane. I dok se glazbeni život odvija u posve neprimjerenim uvjetima, misao o povratku u faksimilno obnovljenu kako konzervatori traže, reprezentativnu i na širim prostorima jedinstvenu dvoranu kakva je bila u Kneževoj palači, sve je glasnija i prihvatljivija. - Od kad smo izgubili prelijepu dvoranu u Kneževoj palači, koncerti lutaju ne nalazeći ni približno odgovarajuće mjesto. U za to najboljem prostoru, u Svečanoj dvorani Sveučilišta mogu se održavati samo nedjeljom, u ne baš sretno odabranom danu za takva događanja i za publiku i izvođače. Dvorana u Kneževoj palači, uz to, bila je idealna za održavanje i drugih, posebice svečanih zbivanja, pa Gradu nedostaje i u tom smislu - objašnjava ideju zadarskih Lionsa, članica tog kluba Nives Kozulić. Namjeravamo pokrenuti službenu inicijativu te senzibilizirati sve građane i sve institucije oko potrebe uređenja koncertne dvorane, kao zaloga, između ostalog, za uređenje cijele Kneževe palače - kaže Kozulić koja drži da bi to zdanje u središtu grada trebalo postati i središtem kulturnih zbivanja, modernim kulturnim centrom koji će živjeti punom dinamikom.

Podržavajući ideju, član Gradskog poglavarstva Radovan Dunatov, smatra da bi se s uređenjem same dvorane moglo ići s obzirom da je riječ o ionako zasebnom, autonomnom prostoru s posebnim ulazom. Tom bi prilikom trebalo urediti i prateće prostorije uz dvoranu važne za njeno funkcioniranje, dodaje ali i upozorava da bi se takav korak trebao poduzeti samo uz sagledavanje cijelog kompleksa. Uređenjem tog prostora čija prvotna namjena, gradske koncertne dvorane, dakle, nikada nije dovođena u pitanje, glazbeni bi se život, misli i Dunatov, sigurno mogao kvalitetnije organizirati. Kad će se i kako realizirati odluka Gradskog poglavarstva donesena odavno, po kojoj bi u Kneževu palaču uselio Muzej grada Zadra, ostavljajući Koncertnu dvoranu autonomnom, Dunatov, međutim, ne može preciznije odgovoriti. Premda su građevinski radovi u biti gotovi, oni na unutarnjem uređenju palače ne mogu početi bez projekta koji za sada postoji samo u vidu programske skice. Programski zadatak za projekt trebao bi dati stručni tim sastavljen od muzeologa, arhitekata i kustosa. Tko bi takav tim trebao oformiti, Dunatov kako kaže ne zna, jer Županija nije nikada odgovorila na inicijativu Grada o razdvajanju Narodnog muzeja pri čemu bi Grad postao osnivačem Muzeja grada i Galerije umjetnina.

- Oko tog prijedloga još nisu postignuti nikakvi dogovori i sve je za sada ostalo na razgovorima. Ako do podjele i ne dođe, sklon sam rješenju da Grad preuzme cijeli Narodni muzej, što ne bi bilo neko veliko opterećenje ili da osnivačem ostane Županija pa preuzme Kneževu palaču, uredi je do kraja i u nju useli Muzej grada - kaže Dunatov, dodajući da bi Grad, bude li potrebno, mogao financirati uređenje Koncertne dvorane. Prema takvoj mogućnosti, obnovi samo dvorane, skeptični su, međutim, građevinari. Trebalo bi, kažu, istodobno raditi na uređenju cjelokupne unutrašnjosti Kneževe palače, a kad bi se eventualno, u funkciju dovela samo dvorana, ne bi bilo moguće obavljati druge radove u objektu. Bilo kakvi radovi, međutim, trebaju, tvrde građevinari, projekt. Davorka MEZIĆ Izvor: Slobodna Dalmacija www.slobodnadalmacija.hr

Interijeri

Materijali