Ulaz za korisnike

Usavršavanje postrojenja grijanja

|
Usavršavanje postrojenja grijanja
 
Usavršavanje postrojenja grijanja
Cjelovita i postojana modernizacija grijanja može uslijediti u više koraka.

Od odlučujućeg značenja za postojani uspjeh je promatranje svih područja odnosno komponenata sustava: prijenos topline u stambeni prostor, zagrijavanje pitke vode, tehnika regulacije i upravljanja kao i tehnika priprave uređaja za proizvodnju topline.

Uštede energetskih troškova često se mogu postići preko manjih mjera optimalizacije kod postojećeg postrojenja. No, pojedini građevni dijelovi ogrjevnog sustava moraju se provjeriti u pogledu svoje funkcije. Ako ta funkcija više ne postoji, komponente se moraju zamijeniti. Zamjena može uslijediti i iz drugih razloga (energetska učinkovitost, ekonomičnost, komfor, dizajn itd.).

U starim, odnosno postojećim postrojenjima postoji prijenos topline često iz radijatora, koji više ne odgovaraju dizajnerskim zahtjevima stanara ili pokazuju manja oštećenja. U promišljanja o zamjeni trebaju se uključiti i ventili radijatora.

Jer, pored tehnike, posljednjih godina znatno se promijenio i dizajn termostatskih i povratnih ventila. Tome se pridružuje i mogućnost uporabe električnih, odnosno elektronskih regulacijskih sustava temperature prostora. Temelj za ispravno ponašanje regulacije pojedinog prostora je izjednačavanje potrebne prostorne struje za ukupni ogrjevni kružni tok, kao i za svaki pojedini prijenosnik topline.

A cjelovito oblikovanje stambene topline sadrži, naravno, i redukciju potrebne maksimalne temperature cijevi koja dovodi toplu vodu u optok grijanja, kao primarni cilj. I zbog toga bi naknadna integracija sustava grijanja trebala biti tema savjetodavnih razgovora. Kod modernizacije lakše se može provesti zagrijavanje zidnih površina, nego što je to slučaj s podnim grijanjem.

Ogrjevna i cirkulacijska crpka

Predimenzionirane kao i 1-stupanjske ili prema stupnjevima regulirane cirkulacijske i ogrjevne crpke često se mogu naći u postojećim postrojenjima. Ogrjevne cirkulacijske crpke su motor razdiobe topline. A da bi taj motor mogao besprijekorno raditi, potrebno je područje snage crpke grijanja prilagoditi mreži razdiobe topline. Izjednačavanje toplinske razdiobe najučinkovitije funkcionira s crpkom koja ima regulirani broj okretaja (brzinu vrtnje), koja svoju snagu automatski izjednačava prema potrebama koje se stalno mijenjaju. Poznati proizvođači cirkulacijskih crpki za regulaciju grijanja nude vrlo opsežnu pomoć u pogledu opremanja ili prilagodbe – to treba samo iskoristiti. Oprez: Prestrujni ventili koji su ugrađeni u povezanosti sa starom cirkulacijskom crpkom trebaju se izbaciti kod ugradnje crpke s reguliranim brojem okretaja, budući da mogu negativno utjecati na funkciju nove crpke, odnosno onemogućiti je.

Osim toga, kod postojanih postrojenja nalaze se cirkulacijske crpke tople vode koje su često u trajnom pogonu ili imaju pogon s vremenskim uklopnim satom. No, usprkos njemu dnevno pogonsko vrijeme iznosi 6-8 sati. Kod upravljanja koje je orijentirano prema potrebama vrijeme pogona crpke iznosi samo maksimalno sat vremena dnevno.

Treba obratiti pozornost na to da nije samo udio pomoćne energije onaj koji povisuje energetske potrebe za vrijeme pogona crpke. Treba se uvažiti i stalno pražnjenje spremnika preko „ogrjevnog optoka cirkulacijskog voda“ i iz toga proizašlih, povećanih potreba za grijanjem preko uređaja za proizvodnju topline. U povezanosti sa solarnim termičkim postrojenjem za zagrijavanje pitke vode u obiteljskoj kući postoji opasnost da se preko cirkulacije tople vode uništava vrijedna toplina.

A onda postoje i postrojenja koja se odriču cirkulacijske crpke. Kod tih cirkulacija sukladno sili teži dolazi do stalnog pražnjenja spremnika s toplom vodom.

Higijenska priprava tople vode

Zagrijavanje pitke vode predstavlja potencijal za optimiranje koji se, neovisno o drugim mjerama energetske sanacije stambene kuće, može izravno uvesti. Jer, potrebe za toplom vodom definiraju se isključivo preko broja, ponašanja i potreba korisnika.

Sasvim omiljena je uporaba solarno-termičkih postrojenja kao potpore zagrijavanju pitke vode. Daljnju mogućnost nudi i korištenje topline iz okoliša u obliku okolnog zraka preko toplinske crpke na bazi toploga zraka (odnosno spremnika- toplinskih crpki za toplu vodu). Manje je poznata, a mnogostruko uporabiva split-toplinska crpka za toplu vodu. Kod tog načina gradnje radi se o samostojećem agregatu toplinske crpke s otprilike istim područjem snage kao i kod toplinske crpke za toplu vodu sa spremnikom.

Bitna razlika sastoji se u tome da se agregat toplinske crpke pomoću spremnika s krugom punjenja mora priključiti na bilo koji novi ili na već postojeći spremnik. Split toplinske crpke s toplom vodom s njihovim kompaktnim i snažnim dimenzijama mogu se mnogostruko koristiti i izvan zagrijavanja tople vode. Prikladne su npr. i za pokrivanje rashladne snage i za korištenje procesne topline.

Oba načina izvedbe mogu se jako dobro koristiti sa solarno-termičkim postrojenjem. Toplinske crpke s toplom vodom i spremnikom isporučuju se u pravilu s integriranim solarnim prijenosnikom topline s glatkom cijevi.

Veliko zanimanje kod vlasnika kuće i stanara nalazi i tema „higijena pitke vode“. Stoga se kod modernizacije grijanja može zbrinuti stari spremnik tople vode i nadomjestiti s međuspremnikom ogrjevne vode s integriranim solarnim prijenosnikom topline i s eksternom instalacijom svježe vode. Time postoji i mogućnost da se solarno postrojenje tek naknadno dodatno opremi.

Reducirati temperaturu

Integracija toplinske crpke za toplu vodu ili solarno-termičkog postrojenja može označiti početak postojane modernizacije grijanja. Ipak, ne smije se ispustiti iz vida daljnji razvoj modernizacije kada se donosi odluka koji uređaj za proizvodnju topline se treba upotrijebiti u finalnom stupnju modernizacije grijanja i je li moguća solarna potpora grijanju, odnosno ima li ona smisla. Solarna potpora grijanju nije u slučaju konstruiranja (dimenzioniranja) za preporučiti kada je maksimalna temperatura u cijevi koja dovodi toplu vodu u optok grijanja veća od 55º C. Jer, s jedne strane, ne dolazi do nikakvog spomena vrijednog solarnog udjela u pokriću. S druge strane, tehnički stupanj djelovanja/korisnosti postrojenja ljeti ide u podrum na temelju visokih temperatura mirovanja.

Imajući u vidu uporabu kotlića, tehnika maksimalnog iskorištenja ogrjevne moći, odnosno tehnike iskorištavanje topline koja se proizvodi gorenjem, ali i topline vodene pare koja nastaje pri tome ili toplinske crpke, kod modernizacije grijanja mora nastati potrebna redukcija temperature u cijevi koja dovodi toplu vodu u kružni optok grijanja i postati važan cilj. Važno: Kod dimenzioniranja, odnosno konstruiranja postrojenja slijepo se pouzdati u to da su radijatori ionako predimenzionirani, može rezultirati potpuno pogrešnim posljedicama.

Energetska učinkovitost se nikada ne može postići preko djelomičnih komponenata, već funkcionira samo u povezanom sustavu.

www.masmedia.hr

Materijali