Ulaz za korisnike

Usklađene europske norme o dodacima za beton, mort i injekcijske smjese

|
Usklađene europske norme o dodacima za beton, mort i injekcijske smjese
 
Usklađene europske norme o dodacima za beton, mort i injekcijske smjese
Norme o dodacima za beton, mort i injekcijske smjese

Sažetak

Opisuje se Novi pristup tehničkom usklađivanju i normama, inovativni regulatorni postupak, koji je Europska unija usvojila prije dvadesetak godina, na temelju čega je donesena Direktiva o građevnim proizvodima. Objašnjava se slijed razrade velikog broja norma za većinu građevnih proizvoda s posebnim osvrtom na europske norme koje se odnose na dodatke za beton i mort. Ističe se sustav potvrđivanja i sukladnosti s oznakom CE, a osvrće se i na uvođenje i primjenu usklađenih normi.

Autor:

Dr. Hans Guenter Hauck, BASF Construction Polymers GmbH, Njemačka

UDK 666.82:69.009.182

1 Uvod

Temeljeći se na Novom pristupu tehničkom usklađivanju i normama (dalje: Novi pristup), tj. na osnovnom regulatornom postupku koji je Europska unija uvela 1985. godine, defi nirani su utjecaji te politike na građevinsku industriju i građevne proizvode i to Direktivom za građevne proizvode (engl. Construction Product Directive, CPD 89/106/CE) i nekoliko odgovarajućih uputa. Slijedom stručnjaci iz mnogih europskih država izradili su, u okviru Europskog odbora za normizaciju (CEN), velik broj norma za najvažnije građevne proizvode.

Europske norme koje se odnose na dodatke betonu i mortu, tj. norme EN 934-1 do 934-6, donesene od početka devedesetih godina za 18 vrsta dodataka betonu i mortu. Za sve te vrste defi nirani su odgovarajući zahtjevi, sustav i način potvrđivanja sukladnosti. Za zahtjeve su normirane i odgovarajuće metode ispitivanja.

U početku je u državama EU situacija u vezi s dodacima betonu i mortu bila poprilično raznolika. U nekim državama nisu ni postojali propisi za te proizvode. Druge su pak već bile razradile nacionalne norme u kojima su defi nirane pojedine vrste proizvoda i zahtjeve ili nacionalne propise i upute za određene vrste dodataka.

Europska unija je tijekom 2002. u Službenom listu EU (engl. Offi cial Journal of the European Union) objavila prve dvije usklađene norme, EN 934-2 i EN 934-4. Nakon toga je 2005. objavljena sljedeća norma za proizvode, EN 934-3 “Dodaci mortu za ziđe”. Oznaka CE, koji pokazuje sukladnost s normom, praktički je otvorila put prema slobodnoj trgovini proizvodima. Danas se s nestrpljenjem očekuje i posljednji član obitelji, norma EN 934-5, “Dodaci mlaznom betonu”, koja će vjerojatno biti objavljena tijekom 2009. godine.

Međutim, i danas se u nekim zemljama članicama EU nailazimo na dodatne državne propise i sustave potvrđivanja sukladnosti kojima se sprječava slobodno trgovanje na unutarnjem tržištu, a ujedno se ometa i tehnički razvitak. Kako se normama uvijek reguliraju dobro poznata pitanja, usklađenim europskim normama nisu obuhvaćeni neki novi i inovativni proizvodi. Na budućem zajedničkom europskom tržištu sklonom inovacijama, industrija dodataka bit će suočena s globalnim izazovima, pa će stoga biti iznimno važno primijeniti usklađene norme onako kako je to zamišljeno Novim pristupom, a isto tako i iznaći prikladan način za brzo integriranje novih i inovativnih proizvoda.

Materijali