Ulaz za korisnike

Uskoro obnova ”Zlatne doline”

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

VUKOVAR - Upravni odbor Fonda za obnovu i razvoj Vukovara usvojio je sredinom travnja plan i program rada, kao i financijski plan Fonda za tekuću godinu, utvrdivši kako bi od predviđenih 18,5 milijuna kuna, s oko 8,8 milijuna trebalo financirati projekte koje direktno predlaže Fond.

Preostala sredstva trebaju biti usmjerena na realizaciju projekata koje nominira Grad Vukovar. Od Fondovih projekata najznačajniji su sufinanciranje gospodarskih projekata i sufinanciranje slobodnih zona, dok je oko 1,5 milijun kuna namijenjeno za izradu projektnih dokumentacija za središte grada, u cilju ubrzanja obnove građevina od javnog značaja. Među prvima je pokrenuta izrada projektne dokumentacije za zgradu "Zlatna dolina" u Ulici dr. Franje Tuđmana, odnosno za njezinu osnovnu konstruktivnu sanaciju, kompletno uređenje pročelja, zatvaranje svih otvora, osnovnu podjelu unutarnjih prostora te opremanje novim instalacijama, a, prema riječima zamjenice predsjednika Fonda Ljiljane Blažević, trenutačno se radi na izdavanju lokacijske dozvole. Osim toga, Fond je započeo izradu projektne dokumentacije za zgradu u Ulici dr. Franje Tuđmana 5, a za još dva objekta u središtu grada upućen je zahtjev za izdavanje prethodnih konzervatorskih uvjeta. Ljiljana Blažević navodi kako će do kraja godine Upravnom odboru biti predložena realizacija još nekoliko sličnih projekata. Autor: D. KORPOŠ Izvor: Glas Slavonije www.glas-slavonije.hr

Keramičke pločice

Materijali