Ulaz za korisnike

Uskoro odluka o gradnji novih blokova TE Sisak i Osijek

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

ZAGREB - Za nekoliko dana ćemo donijeti odluku o gradnji novog plinskog bloka Termolektrane Sisak snage 250 megavata, a uskoro i za novi plinski blok iste snage u Termoelektrani Osijek, najavio je Ivan Mravak, predsjednik Uprave HEP-a, u petak na obilježavanju 15. godina rada Hrvatskog ogranka Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave (CIGRE).

Ulaganje u novi blok sisačke termoelektrane procjenjuje se na oko 150 milijuna eura, a osječke na oko 175 milijuna eura. Već se gradi novi plinski blok u zagrebačkoj Termoelektrani-toplani i hidroelektrana Lešće, a u tijeku su pripreme za dobivanje dozvola za gradnju novog bloka na ugljen snage 500 megavata u Termoelektrani Plomin, rekao je Mravak. Prema njegovim riječima, te elektrane će omogućiti da se do 2013. »uhvati korak s porastom potrošnje struje«. Ali nakon toga će biti potreban novi investicijski ciklus u kojem treba računati i na nuklearke jer će se bez toga teško osigurati dovoljno struje. Ivica Toljan, predsjednik Hrvatskog ogranka CIGRE-a, upozorio je da bi za gospodarstvo bile nesagledive posljedice ako mu se zbog nepravodobne izgradnje elektrana onemogući razvoj. Pritom treba imati u vidu da priprema i gradnja elektrana traje od pet do deset godina. »Budući da Hrvatska uvozi oko 60 posto primarne energije, energetsku politiku treba usmjeravati ka upotrebi diverzificiranih primarnih izvora: plina, ugljena i nuklearne energije, kada za to dođe vrijeme«, rekao je Toljan. U tom je kontekstu naglasio da je za elektroenergetski sustav iznimno značajan planirani treći blok TE Plomin na ugljen, a odgađanje izgradnje te elektrane može izazvati veliki problem, koji bi nas u konačnici stajao vrlo skupo. Željko Bukša Izvor: www.Vjesnik.hr

Materijali