Ulaz za korisnike

Usporni sistemi greda

|
Usporni sistemi greda
 
Usporni sistemi greda
Za uporabu u područjima gdje je vodostaj preko jednog metra nude se sistemi uspornih greda – talpe. Usporne grede postavljaju se ispred vrata, prozora, garaža, izloga. Pretpostavka za takvu zaštitu od poplava jeste montaža fiksnih šina za učvršćivanje. Montaža uspornih greda-talpi ili ploča je vrlo jednostavna i brza. Mora se osigurati dovoljno prostora za uskladištenje uspornih ploča.

Zagrađivanje vrata i prozora

I sami možete izraditi zaštitu za vrata i prozore od dasaka, brtvljenja i podupirača. Daska mora biti dovoljno stabilna (šperano drvo debljine najmanje 22mm) te vodonepropusna (ukoliko zato još imate vremena: lakirana ili nauljena). S vanjske strane učvršćuje se sidrima u zidove, a fuge se popunjavaju građevinskom pjenom. Druga varijanta su daske od šperanog drveta koje se stavljaju u okvire vrata i prozora, impregnirane bitumenom s trakama od pjenaste gume koja služi kao brtvilo. Između bočnih otvora zateže se jedan ili više podupirača oplate. Otvori na podupiračima centriraju se na dasku. Kroz otvore se stavljaju navojne šipke koje se učvršćuju vijcima s maticom na strani daske, sve dok navojna šipka ne dođe do daske. Kako navojna šipka ne bi izbušila dasku se između daske i navojne šipke možete staviti podloške od lima debljine 2 mm. Daska se uz pomoć matice tiska u brtvljenje.

Zidanje vrata

Ukoliko se ipak odlučite za zidanje vrata vodite računa o sljedećem: Kada voda krene nemate dovoljno vremena. Mort treba neko vrijeme dok se potpuno ne osuši. Zato preporučamo mort za tanke posteljice jer se njime brže postiže čvrstoća spoja. Mort za tanke posteljice je mort za lijepljenje manje ili više higroskopnih opeka kao što su vapneno-pješčane opeke ili one od poroznog betona. Mort za tanke posteljice obrađuje se zajedno sa zidnom opekom. Vapneno pješčana opeka se brzo obrađuje, iznimno dobro podnosi opterećenja i uz to je i cjenovno povoljna.

Generalno vrijedi sljedeće: što je zid deblji, to opterećenje vodom može biti veće. Vodite međutim računa da su veće opeke i teže te se ne daju tako brzo zidati. Smatramo da je zidna opeka (debljina 150 mm) sasvim dovoljna. Zidna opeka se postavlja bez udarnih fuga s perom i utorom. Kako bi dobili nepropustan zid zalijte udarne fuge mortom. Priključak zaštitnog zida vrši se sidrenjem odnosno učvršćivanjem vijcima na otvorima za vrata. Otvore između zaštitnog zida i otvora za vrata možete najbrže popuniti građevinskom pjenom. Nakon jednog sata je sve već očvrsnulo. Ukoliko ipak imate dovoljno vremena prije naleta vode možete koristiti i mort.

Kada voda prodre u kuću

Unatoč svim mjerama ne možete uvijek spriječiti prodor vode u kuću. Zato se morate pripremiti i za takav scenarij. Zaštitu od poplave trebaju kako kućne instalacije i sustav za centralno grijanje, tako i namještaj.

Instalacije i sustav centralnog grijanja

U zgradama ugroženim od poplave grijanje treba smjestiti u sigurnije prostorije (npr. spremnike) Isto vrijedi za sve važne električne instalacije, recimo strujne razdjelne kutije. Sekundarne električne instalacije u područjima ugroženim vodom (podrum, prizemlje) treba postaviti iznad poda. Općenito u područjima ugroženim od poplava treba izbjegavati grijanje loživim uljem. Ukoliko to nije izvedivo spremnik treba osigurati zajedno sa svim priključcima tako da voda ne može prodrijeti. Spremnik također treba osigurati držačima od eventualnog isplivavanja. U kritičnim slučajevima dobro je rezervoar napuniti jer puni rezervoar nema uzgon. Nemojte zaboraviti zatvoriti cijevi za prozračivanje spremnika. Također možete demontirati plamenik (kod plinskog grijanja i grijanja na loživa ulja) te elektroniku grijanja(pitajte stručnjaka)

Zaštita namještaja

Vrijedne komade namještaja koje bi voda mogla oštetiti preselite na gornje katove. Isto vrijedi za velike, voluminozne i već instalirane predmete koje u slučaju nužde ne možete spremiti na sigurno. U donjim etažama mogu ostati samo elementi namještaja ili neki drugi predmeti koji nisu osjetljivi na djelovanje vode i mogu se transportirati. Unutarnje zidne obloge i podne obloge također moraju biti postojane na vodu. Zato za zidne obloge ne koristite ništa što sadrži gips (gipsane ploče ili gipsanu žbuku), zatim tapete i drvene odnosno plutane obloge. Umjesto njih stavite mineralnu žbuku na bazi cementa, zidne pločice, klinker ili neke druge materijale rezistentne na djelovanje vode. Neadekvatne podne obloge su parket, linoleum, laminat, pluto i tepisi. Umjesto njih postavite keramičke pločice, beton, estrih i lijevani asfalt. Vrata i prozori moraju biti od drveta, plastike ili aluminija sa zaštitom.

Crpke

Za crpljenje vode iz podruma pogodne su podvodne crpke. Postavljaju se direktno u vodu i odgovaraju i crpljenju jako onečišćene vode. Crpka se montira na najnižu poziciju u prostoriji. Pošto je u takvim prilikama struja u podrumu isključena morate ju dovesti do crpe preko produženog kabela. Koristite gumirane kabele s gumiranom utičnicom te utični spoj obavezno držite iznad vode. Prije nego počnete s crpljenjem vode vodite računa o sljedećem: ukoliko voda još uvijek izvana prodire u podrum znači da se podrumski kat i dalje opkoljen vodom. Voda ima nevjerojatnu snagu i odozdo tiska donju ploču. Ako voda na primjer stoji 2 metra iznad podnožja donje ploče vodeni pritisak usmjeren prema gore iznosi 2 tone po metru kvadratnom. Kod ispražnjenog podruma djeluje samo vlastita težina donje ploče. Tada se može dogoditi sljedeće: ukoliko je sila uzgona veća od zbira svih opterećenja zgrade, ona isplivava i u ekstremnom slučaju može se i urušiti. Ukoliko sila uzgona nije dovoljna za isplivavanje onda se na temeljima javljaju oštećenja. Zato je najsigurnije u ispražnjeni podrum pustiti vodu te osloboditi samo prizemlje.

Nakon povlačenja vode

Nakon povlačenja poplave treba odmah promptno započeti s raščišćavanjem. Nataloženi mulj postaje čvrst i kasnije se može ukloniti samo uporabom enormne sile. Osim toga zbog lešina uginulih životinja postoji opasnost od epidemije. Kako smo već opisali u prethodnom ulomku s ispumpavanjem podruma možete započeti samo onda kada ste sigurni da više nema opasnosti od oštećenja zgrade. Kako i pitka voda može biti kontaminirana morate imati u kući rezerve vode. Ukoliko se zidovi ne suše dovoljno brzo postoji opasnost od stvaranja plijesni. Zato odmah treba krenuti s mjerama sušenja. Svi smo već vidjeli kakvo djelovanje može imati poplava odnosno kakvu razornu snagu posjeduje voda. Razorene kuće i stanovi, ljudi koji su u jednom danu izgubili svu imovinu, slike kao nakon rata. Mnogi postavljaju pitanja što mogu napraviti osobno doma kako bi spriječili katastrofu ili je makar ublažili. To pitanje smo apsolvirali i pokušali dati pregled onoga što se može i mora napraviti kada dođe do poplave.

Materijali