Ulaz za korisnike

Uštedite gradeći s drvetom

|
Uštedite gradeći s drvetom
 
Uštedite gradeći s drvetom
Drvo - Piljena građa - Ovo pravilo poglavito vrijedi kad se radi o gradnji. A kad je riječ o gradnji s materijalom kao što je drvo moguće je postići uštedu i u novcu i vremenu.

 

Razlozi za to su različiti: različiti načini gradnje sustava od drveta omogućavaju vrlo visok stupanj ''predpripremnih'' radova u obradi drveta tako da je npr. već u proizvodnom pogonu moguće pripremiti cijele zidove ili krovišta koja se onda sastavljaju na licu mjesta, odn. gradilištu.

Na ovaj način smanjuje se vanjski utjecaj vremenskih uvjeta koji bi mogli utjecati da se početak ili tijek gradnje promijeni, odgodi ili neočekivano produlji.

Koliko se brzina gradnje drvene kuće može skratiti pokazuje jedan ekstremni primjer, inovativni način gradnje koji je registriran i kao patent za brzu montažnu gradnju.

Predpripremni radovi tako daleko odlaze da se u pogonu za obradu drvene konstrukcije u zidove drvene kuće odmah ugrađuju potrebne električne instalacije, vodovi i priključci, pa čak se odmah instaliraju i lonac i plamenik.

Ovakva je drvena kuća useljiva u roku od 24 sata. Osim toga gradnja drvetom spada u suhi način gradnje – drugi dodatan čimbenik u pogledu uštede vremena jer nema bespotrebnog čekanja kao što je to npr. slučaj s betonom ili cementom. Treba spomenuti još jednu vrlo važnu prednost a to je da kod drvene gradnje ne postoji opasnost od pojave vlage.

Materijali