Ulaz za korisnike

Utičnice i prekidači

|
Utičnice i prekidači
 
Utičnice i prekidači
Utičnice i prekidači

U stambenim prostorijama se utičnice i prekidači u pravilu izvode ispod žbuke. Ispod pokrivnih ukrasnih letvica se postavljaju utičnice sa zaštitnim kontaktom (s prenaponskom zaštitom), antenske, telekomunikacijske utičnice, prekidači, dojavnici gibanja i zamračivači, termostati, prekidači za žaluzine, koji se kombiniraju i postavljaju po mogućnosti u istom dizajnu.

Materijali