Ulaz za korisnike

Utjecaj izvedbe specijalnih točaka na realizaciju linijskog projekta

|
Utjecaj izvedbe specijalnih točaka na realizaciju linijskog projekta
 
Utjecaj izvedbe specijalnih točaka na realizaciju linijskog projekta
Sažetak
U radu se opisuje utjecaj izvedbe specijalnih točaka na realizaciju linijskog projekta na primjeru izgradnje Magistralnog plinovoda Lučko – Ivanja Reka. Upozorava se na probleme koji se pojavljuju pri projektiranju takvih građevina i utjecaj projektiranja na realizaciju projekta. Ističu se uloge svih sudionika u ostvarenju projekta u skladu sa zahtjevima Zakona o građenju. Istaknuti su i problemi ugovaranja izvedbe radova za koje hrvatske tvrtke nisu tehnološki opremljene.

Autorica:

Dr. sc. Mirko Orešković, dipl. ing. građ.,

Damir Stipanov, dipl. ing.

građ., Nataša Dankić, dipl. ing. građ.,

Goran Jurilj, dipl. ing. građ., Investinženjering, Zagreb

UDK 69.008.001.7:621.6.02

Magistralni plinovod Lučko-Ivanja Reka dio je sustava magistralnih plinovoda Pula- Karlovac-Zagreb-Kutina-Slavonski Brod.

Prolazi sjevernom stranom južne prometne zaobilaznice grada Zagreba, ukupne duljine 20 km, promjera 700 mm i maksimalnog radnog tlaka 75 bara.

Investitor je linijskog projekta (dalje: Projekt) Plinacro d.o.o., projektnu dokumentaciju je izradio Ekonerg d.o.o. sa suradnicima, glavni izvođač radova je Poslovna udruga hrvatskih tvrtki koju zastupa vodeći partner Monter strojarske montaže d.d., a Investinženjering d.o.o. s partnerima je na Projektu pružao uslugu stručnog nadzora. Ugovoreni rok izvođenja radova bio je 180 dana.

Trasa plinovoda prelazi preko prirodnih i umjetnih prepreka (u daljnjem tekstu specijalne točke), a najzahtjevnija specijalna točka na trasi plinovoda je prolaz ispod rijeke Save kod Ivanje Reke.

Na toj lokaciji korito rijeke je širine 180 m, ukupna širina s nasipima i indundacijama je 1000 m. Lateralno, uz vanjsku stranu lijevog obrambenog nasipa prolazi otvoreni kanal otpadnih voda Strug koji je, zajedno s nasipima, širok 80 m. Svojim položajem kanal stvara prirodno proširenje prolaza rijeke “od nasipa do nasipa”, tako da je u konačnici ukupna širina prolaza ispod Save 1050 m.

Duljina i zahtijevana dubina prolaza ispod dna korita rijeke, najmanje 10 m, uvjetovali su primijenjeno rješenje prolaza plinovoda ispod rijeke Save mikrotuneliranjem.

S obzirom na specifi čnost prolaza i na činjenicu da je zahvat takvog promjera i takve duljine s naknadnim uvlačenjem plinovodnih cijevi u mikrotunel jedinstven u Europi, autori članka opisat će postupak mikrotuneliranja, probleme vezane uz izvođenje radova i njegov utjecaj na realizaciju Projekta.

Materijali