Ulaz za korisnike

Utjecaj projektnih procedura na smanjenje rizika

|
Utjecaj projektnih procedura na smanjenje rizika
 
Utjecaj projektnih procedura na smanjenje rizika
Utjecaj projektnih procedura na smanjenje rizika

Sažetak

Izložene su recentne spoznaje i iskustva u području upravljanja graditeljskim projektima, s isticanjem upravljanja rizicima takvih projekata kroz pripremu, odobrenje i primjenu specifi čnih projektnih procedura. Upozorava se da je projektna disciplina jedan od bitnih uvjeta uspješnosti graditeljskog projekta. Presudno je za uspješnost projekta postignuti opseg i kvaliteta interakcije djelovanja polja provedbenih aktivnosti s poljem nastanka obrade i prenošenja informacija.

Autori:

Dr.sc. Mirko Orešković, dipl.ing.građ.,

Neven Crnobrnja, dipl.ing.građ., Investinženjering d.o.o., Zagreb, Trg žrtava fašizma 14

UDK 69.008.001.1

1 Uvod

Upravljanje graditeljskim projektom može se razumjeti i kao upravljanje materijalnim i ljudskim resursima i odgovarajućim rizicima.

Pretpostavka uspješnosti upravljanja bilo kojim projektom, a naročito graditeljskim projektima je, u konceptualnoj fazi razvoja projekta, ustanovljavanje jasnih ciljeva projekta, prepoznavanje mogućih rizika, utvrđivanje odnosa unutar projektnog tima i odnosa projektnog tima s okruženjem projekta.

Da bi se sačuvale početne pretpostavke razvoja projekta, nužno je u provedbi projekta osigurati disciplinu. Pretpostavka discipline, odnosno uspostavljanje pravila pripreme i provedbe projektnih aktivnosti, a naročito ustanovljenje sustava komunikacija, postiže se uvođenjem projektnih procedura.

Analizirat će se osnove upravljanja rizicima graditeljskih projekata primjenom odgovarajućih projektnih procedura

Materijali