Ulaz za korisnike

Uvaljana površina

|
Uvaljana  površina
 
Uvaljana površina
Uvaljana površina

Uvaljana / lijevana / kovana površina - Pojam za označavanje čvrstog sloja bez prisustva vode, koji se sastoji od oksida, prljavštine i čađi, a koji se nakon hlađenja stvaraju na tretiranom željezu. Već prema vrsti termoobrade - vruće valjanje, žarenje, lijevanje, kovanje- koriste se i oznake uvaljane, lijevane, kovane površine.

Materijali