Ulaz za korisnike

Uzastopno spajanje poziva

|
Uzastopno spajanje poziva
 
Uzastopno spajanje poziva
Uzastopno spajanje poziva

U odsutnosti se dolazni telefonski pozivi spajaju automatski na određeni pozivni broj. Razlikuje se trenutačno prespajanje kao i spajanje u slučaju zauzetosti linije ili nejavljanja. Uzastopno spajanje poziva moguće je diljem svijeta pa i na priključcima na mobilne telefone.

Materijali