Ulaz za korisnike

Uzemljenje temelja

|
</p>
 

Uzemljenje

Uzemljenje temelja - Uzemljenje je neophodno kao zaštita od visokih dodirnih napona. Uzemljenja temelja izvodi se kao zatvoreni krug od trakastog ili kružnog čelika na vanjskim temeljima. Priključne zastavice izemljivača temelja povezane su sa sabirnicom za izjednačenje potencijala u prostoriji s kućnim priključcima, na koje su opet priključeni različiti dovodni sustavi kao vodovod, plinovod toplovod za grijanje i sl. kao i zaštitni vodič.

Ako se montira gromobranski uređaj, onda se uzemljivač temelja može koristiti kao gromobranski uzemljivač.

Materijali