Ulaz za korisnike

Uzorci postavljanja parketa

|
Uzorci postavljanja parketa - Foto: vdp/haro
 
Uzorci postavljanja parketa - Foto: vdp/haro
Jedno od ljepših svojstava parketa jeste kreativno polaganje , individualno osmišljeno. Već prema odabranom uzorku polaganja prostorija se može vizualno povećati.

U principu uzorci polaganja moraju u potpunosti odgovarati prostoriji. Ukoliko se odlučite za polaganje parketa u vlastitoj režiji, a ne od strane stručnjaka, svakako se morate odlučiti za uzorke za polaganje prema vlastitom znanju i sposobnosti, jer naravno postoje i uzorci koje nije tako lako polagati.

Tu se prije svega misli na pletene uzorke u kockastom spoju, kod kojeg parketne lamele u parovima jednake dužine, od po tri lamele, zatvaraju malu kvadratnu formu te tako stvaraju kockasto pletivo. Kod takozvanog pletenog uzorka u staronjemačkom spoju postavljaju se horizontalno dvije parketne lamele jednake dužine, koje su ograničene vertikalnom lamelom dvostruke širine.

Druga mogućnost su uzorci za polaganje kratkih lamela, kod koje se lamele jednostavno postavljaju dijagonalno i pod kutom. Iako se ovdje radi o vrlo jednostavnoj varijanti polaganja parketnih lamela, prostorija se može oblikovati vrlo efektno. Interesantni su uzorci kod kojih se lamele polažu dvostruko ravno ili dijagonalno.

Jednostavni uzorci kocke mogu biti također efektni. Tu se četiri lamele parketa raspoređuju u kvadrate, koji se onda polažu jedan do drugoga, kako bi se dobili uzorci kocke. Dijagonalni uzorci kocke dobiju se jednostavno dijagonalnim postavljanjem parketa.

Najjednostavnija varijanta je uzorak brodskog poda, kod kojeg je i neupotrebljivi otpad rezanja ujedno najmanji. Tu se daske parketa izmjenjuju u svakom drugom redu, pri čemu se fuge između dasaka izvode prirodno. Izvedba polaganja uzorka ne mora biti uvijek pravilna, naprotiv nepravilne izvedbe daju vrlo interesantne rezultate.

I na kraju jednu od boljih varijanti predstavlja polaganje uzoraka riblje kosti, moguće za sve vrste prostora.Tu su uzdužne fuge daščica parketa sve jednake dužine te su na krajevima rezane pod kutom. Tako parketne lamele čine atraktivnu cik-cak liniju, a moguće su varijante uzorka riblje kosti s dvostrukim ili čak trostrukim lamelama parketa. Stručnjaci naravno mogu realizirati svaku i najsmioniju zamisao, specijalne želje kod polaganja uzoraka međutim imaju i svoju cijenu, jer se oblikuju individualno,a značajan je otpad prilikom rezanja drveta.

Materijali