Ulaz za korisnike

Vapnenopješčani kamen

|
Vapnenopješčani kamen - Foto:de.endress.com
 
Vapnenopješčani kamen - Foto:de.endress.com
Vapnenopješčani kamen sastoji se od vapnenca i dodataka koji sadrže kremenu kiselinu; mješavina se sabija i očvršćava pod tlakom pare.

Vapnenopješčana opeka koristi se kao puna opeka s otvorima, kao blok-opeka, kao ravni elementi i kao opeka za predzidove odnosno kao opeka za oblaganje.

Vrste opeke i skraćenice prema DIN V 106

 • KS: KS- puna opeka
 • KS L: KS opeka s otvorima
 • KS-R: KS-R opeka/KS-R masivna opeka
 • KS L-R: KS-R- šuplja masivna opeka
 • KS-R P: KS-R ravna opeka/velikoplošna ravna opeka
 • KS-L-R P: KS-R P ravna šuplja masivna opeka
 • KS Vm: KS-opeka za predzidove (puna opeka)
 • KS VmL: KS-kamenje za predzidove(kamen s rupama)
 • KS Vb: KS opeka za oblaganje (puna opeka)
 • KS VbL: KS opeka za oblaganje( opeka s otvorima)
 • KS XL: KS ravni elementi i KS raster-elementi
 • KS XL-PE: KS XL-ravni elementi
 • KS XL-RE: KS XL-raster elementi
 • KS-P: KS- građevinske ploče
 • KS-F: KS- fazna opeka

  Obje vrste opeke za predzidove razlikuju se prema klasi čvrstoće (Vm=12, Vb=20) kao i pema zahtjevima u pogledu održanja mjera i optičkih karakteristika. Za jako zahtjevne zidove koristi se KS opeka za oblaganje.

  Pojmovi opeka s otvorima i puna opeka koriste se samo za visinu opeke do 113 cm. Nakon toga se govori o KS-blokovima i KS- šupljim blokovima. Vapnenopješčana opeka je unatoč tehnološkom razvoju s povećanim udjelom otvora relativno teška opeka (specifična gustoća između 1,0 i 2,2 kg/dm3) s prednostima(akustička zaštita i visoka tlačna čvrstoća) i nedostacima (toplinska zaštita).

  Sposobnost toplinske provodljivosti KS –zidova kod uobičajene pune opeke leži između 0,5 i 1,3 W(mK). Vanjski zidovi se tako izvode kao termoizolacijski višeslojni sistemi ili kao dvoslojne konstrukcije.

  KS-panelni elementi (dužina do 1,00 m, visina do 50 cm i širina do 36,5 cm) se zbog svoje velike težine (> 25 kg) moraju montirati pomoću uređaja za premještanje. Planovi premještanja olakšavaju i ubrzavaju proces građenja.

  Prirodna opeka

  Zidovi od prirodne opeke se danas koriste gotovo isključivo u području mjera sanacije i restauracije već postojećih objekata. Novogradnje –osim specijalnih područja npr. primjene na fasadama- predstavljaju u Njemačkoj apsolutnu iznimku.

  S jedne strane je razlog tomu u visokim troškovima građevinskog materijala , zbog skupe proizvodnje, s druge strane zbog ograničenih građevinsko-fizikalnih osobina.

  Nasuprot umjetnoj opeki, kod koje tijekom proizvodnog procesa mehaničke i građevinsko-fizikalne osobine variraju u širokom području, kod zidova od prirodne opeke su te osobine zbog uporabljenog stijenja u bitnom već predodređene.

  U pravilu bi se morala koristiti samo zdrava opeka, to znači bez oštećenja strukture i oštećenja prouzročenih vremenskim utjecajem. Kod vanjskih zidova treba voditi računa o postojanosti na mraz uporabljene prirodne opeke.

  U prošlosti su se koristile uglavnom sljedeće vrste opeke:

 • vapnenac, travertin, vulkanski kamen pršinac/tuf
 • pješčenjak
 • dolomiti, bazaltna lava
 • granit, diorit,dijabas

Materijali