Ulaz za korisnike

Vatra i plamen za nove kamine i peći

|
Peći na drva imaju budućnost
 
Peći na drva imaju budućnost
Peći na drva imaju budućnost – kao kamini i kaljeve peći s modernom tehnikom i lijepim dizajnom

Prije nekoliko godina s tom činjenicom nitko nije računao ; najstariji energent na svijetu slavi uspješan comeback. Kao obnovljiva sirovina oslobađa prilikom sagorijevanja jednako količinu ugljičnog dioksida koju preuzima prilikom stvaranja, to znači: drvo sagorijeva CO² - neutralno. Najbolja preporuka za nositelja energije u vremenu borbe za očuvanje klime. Visoko rangirani jesu centralni sistemi grijanja na drva, otprilike nešto kao grijanje drvenim kuglicama/peletima. Vrlo su praktični za uporabu, čisti i učinkoviti. Ono što nam ipak ne mogu ponuditi jeste pucketanje cjepanica, bukteći plamen kojeg bi mogli promatrati satima, osjećaj topline za sva čula. Čežnja za dobrim starim kaminom ili peći – je li ona sukladna vremenu? S nekoliko ograničavajućih faktora – DA! Na sreću i ovdje je tehnika postala modernija i čistija, a dizajn nevjerojatno raznolik; od tradicionalno zidanih kaljavih peći do modernih metalnih peći, kroz čije široke prozorčiće možete promatrati igru plamena prezentiranu kao na panoramskom ekranu.

Naravno postoje zakonske granice; kako bi se okoliš i zdravlje građana zaštitili od ispušnih plinova i fine prašine u nekim regijama uporaba peći s pojedinačnim ložištem na drva nije dopuštena ili je ograničena. Zato se svakako raspitajte kod nadležne dimnjačarske službe ili u zavodu za izgradnju. Od sljedeće godine treba računati sa zaoštravanjem pravilnika o zaštiti od emisije štetnih plinova. Naime dosada se provjeravala samo količina proizvedene fine prašine i ugljičnog monoksida kod peći toplinske snage od 15 kW, ubuduće će to vrijediti i za manje peći.

Zato treba kupovati samo peći s tipskim oznakama na kojima je navedena toplinska snaga. Kamin je iskorišten kao stalni izvor grijanja manjeg stupnja učinkovitosti.

Prema novim odgovarajućim pravilnicima romantika ložišta u dnevnom boravku dopuštena je još samo prigodno. Prema novim odredbama jedan kamin se ne smije koristiti duže od osam dana mjesečno po 5 sati. Je li ložite kamina zatvoreno staklenim vratima pri tome ne igra ulogu. Odlučujuće je da se kamin ne smije koristiti otvoren, bez obzira koliko dobro čini korisniku. Klasična kamin peć dakle ostaje za specijalne prigode, arhitektonski međutim kamin ostaje i dakle vrlo atraktivan.

Alternative za loženje su moderne kaljeve peći i kamini, koji zahtijevaju sve manje mjesta. Ložite je od lijevanog željeza ili čelika, obloženo iznutra šamotnim pločama. One akumuliraju toplinu i predaju je ciljano preko ventilacijskih otvora u prostoriju umjesto da je nekontrolirano ispuštaju u dimnjak, kakav je slučaj kod otvorenih kamina. Vatra je vidljiva kroz staklenu ploču. Po istom principu funkcionira i peć na topli zrak. Zagrijava se brzo i može već prema veličini i masi peći dugo akumulirati toplinu. Preko kanala za topli zrak može se zagrijavati više prostorija.

Drugačije je konstruirana takozvana osnovna peć, koja zapravo predstavlja „pra-tip“ kaljeve peći. Nju obično zidaju zidari pretežno od keramičkih materijala.

Princip funkcioniranja: Toplina iz zidanog ložišta izvodi se preko cijelog akumulacijskog bloka peći do dimnjaka i to preko sistema uzlaznih i silaznih kanala, nazvanih keramički kanali. Toplina se zadržava što je moguće duže u peći, tako da kaljeva peć satima daje ugodnu toplinu zračenja. Za razliku od osnovne peći, peć na topli zrak treba oko 2 sata da se zagrije.

Zahvaljujući takozvanom „vodenom džepu“ kaljeve peći i kamini mogu doprinijeti preko priključka na sistem grijanja ne samo zagrijavanju više prostorija, već i pripremi tople vode. Ugodan osjećaj: promatrati pucketanje plamena drveta dok se istovremeno zagrijava voda za kupaonicu.

Posebnosti vrijede za nisko energetske kuće s kontroliranim provjetravanjem i odzračivanjem. Normalno je da peći oduzimaju iz prostorije kisik neophodan za sagorijevanje . U nepropusno izoliranoj kući bi tako vjerojatno ponestalo zraka za disanje. Zato je kod takvih kuća neophodan dovod vanjskog zraka za sagorijevanje, što je moguće uz tehniku kamina i kaljavih peći neovisnih o prostornom zraku.

Ne samo tehnika već i korisnik ima utjecaj na učinkovitost i ekološku prikladnost svoje peći. Nekoliko osnovnih pravila:

  • Ložiti samo neobrađeno, nipošto lakirano, impregnirano, obojeno ili plastikom zaštićeno drvo
  • Ako je moguće koristiti isključivo sušeno drvo; svježe drvo sadrži oko 60 % vode, dobro osušeno drvo samo 20% te ima dvostruko veću vrijednost sagorijevanju. Vrste drveta kao topola i smreka suše se oko jedne godine, lipa, breza i joha oko godinu i pol, bukva, jasen i drvo stabala voća zahtijevaju dvije godine odležavanja.
  • Voditi računa o vrijednosti sagorijevanja; vrste drveta s manjom specifičnom gustoćom kao bor i jela, imaju s obzirom na volumen malu vrijednost sagorijevanja.
  • Održavati ložište; prljavština obično sprečava dovod zraka što opet onemogućava kompletno sagorijevanje te povećava emisiju prašine i štetnih plinova.

    Dobar znak je kada su ispušni plinovi prozirni, pepeo bijel i sitan, tada možete opušteno i neopterećeno uživati u toploj vatri peći u jesenje predvečerje.

Materijali