Ulaz za korisnike

Vrste hiodroizolacija

|
Vrste hiodroizolacija Foto: bornit.de
 
Vrste hiodroizolacija Foto: bornit.de
Za postizanje vodonepropusnosti i onemogućavanja prodora podzemne vode do površinske armiranobetonske obodne konstrukcije kesona, vrlo je pouzdan sustav izvedbe s mebranskom hidroizolacijom. Zaštita građevine (hidroizolacije) od utjecaja podzemne vode ugradi se ispod podne ploče i na vanjsku stranu obodnoga armiranobetonskoga zida.

U praksi se najčešće upotrebljavaju dva osnovna tipa membranske hidroizolacije:

hidroizolacija od bitumenskih traka, hidroizolacija od sintetičkih folija. Karakteristika obaju tipova su tvornički izrađeni proizvodi koji se moraju ugraditi s obzirom na pravila struke i poštovati sve upute proizvođača. Posebnu je pozornost potrebno posvetiti načinu izvedbe svih detalja.

Područje uporabe bitumenske hidroizolacije vrlo je široko. Najviše se upotrebljava dvoslojna ili višeslojna hidroizolacija s polimer– bitumenskim varenim trakama. Kombinirani sustav hidroizoliranja kesonske konstrukcije jest sintetička folija koja se redovito ugrađuje kao horizontalna hidroizolacija i bitumenske samoljepljive trake koje se ugrađuju kao vertikalna hidroizolacija. Debljina sintetičke folije (membrane) na bazi HDPE (High-density polyethylene) jest 1,2 mm.

Na membranu se nanosi ljepilo koje je osjetljivo na tlak i zaštićeno vremenski neosjetljivim slojem koji omogućava prohodnost. Namještena hidroizolacijska membrana ostvaruje vodonepropusnu vezu s na nju izlivenim svježim betonom. Dobiva se trajno elastičan ljepljiv spoj i potpuno brtvljenje između folije i betona. Kako se radi o trajno elastičnom površinskom spoju, moguća naprezanja u podnoj ploči ne mogu uzrokovati trganje hidroizolacije. Folija ima otpornost na kidanje i malu osjetljivost na učinke proboja. Proizvedena je u rolama širine 120 cm i dužine 30 m. Preklopi folije predviđeni su u širini 100 mm. Folija podnosi polaganje teške armature s klasičnim distancerima.

U praksi se najčešće upotrebljavaju dva osnovna tipa membranske hidroizolacije: hidroizolacija od bitumenskih traka i hidroizolacija od sintetičkih folija. Karakteristika obaju tipova su ta što se moraju stručno ugraditi i poštovati sve upute proizvođača

Za ostale membranske hidroizolacije potrebna je izvedba odgovarajuće podloge (podložni beton debljine najmanje 10 cm) i ugrađena mehanička zaštita. Ti slojevi pri izvedbi s folijom Preprufe 300 R nisu potrebni jer se podloga može ugraditi na podlogu uvaljanoga finalnoga sloja tampona.

Na sloj se najprije polaže polipropilenska pustina (PP), a zatim ugradi folija po uputama proizvođača. Temperatura ugradnje može biti do -4 °C. Folija se na rubovima predviđene podne armiranobetonske ploče ugradi na prethodno izvedenu oplatu koja je postavljena na obodne linije buduće podne ploče. Folija se pribija u zoni preklopa, a ako je oplata metalna prilijepi se posebnim samoljepljivim trakama. S folije se zatim odstrani tanka zaštitna sintetička folija te na njezinu površinu ugradi predviđena armatura koja naliježe na plastične distancere.

Folija se pri betoniranju spoji na betonski rub. Na vertikalni se dio folije poslije spaja vertikalna hidroizolacija. Nakon ugradnje folije postavlja se oplata (unutarnja strana podrumskoga zida), položi vertikalna armatura i izvede betoniranje podrumskoga zida. Pritom se beton spoji s folijom. Tako je vertikalna hidroizolacija posve spojena sa zidom odnosno donjom površinom podne ploče. S tim je postignuta potpuna spojenost između cijele hidroizolacije i obodne površine kesona.

Bitumenska samoljepljiva folija proizvedena je na bazi HDPE folije debljine 0,8 mm koja ima tvornički ugrađen samoljepljivi nanos visokopolimeriziranoga bitumena. Folija se pritiskanjem na zidnu površinu izvodi s preklopom širine 100 mm i vodonepropusno zalijepi s folijom Preprufe 300 R. Prethodno je potrebno na betonsku površinu nanijeti hladni bitumenski premaz. Spoj s rubnim, već izvedenim krajem folije na vrhu armiranobetonske podne ploče potrebno je izvesti s lijepljenim preklopom.

Vertikalnu je hidroizolaciju potrebno nakon ugradnje mehanički zaštititi pločama od ekstrudiranoga polistirena koje se na površinu lijepe posebnom ljepljivom trakom. Pri ugradnji horizontalne i vertikalne hidroizolacije vrlo je važna izvedba detalja. Pritom je potrebno striktno poštovati projektna rješenja i način izvedbe koje propisuje proizvođač.

Drenaža se izvodi ako je na terenu podzemna voda. Osnovno je pravilo pritom ne spriječiti tok podzemne vode, već omogućiti slobodno protjecanje ispod površine tla i oko građevine

Oštećenja

Tipični su detalji dilatacije obodnih zidova i kesona razni proboji (cijevi, armatura, sidra) te spojevi između horizontalne i vertikalne hidroizolacije. Horizontalne dilatacije kesona treba po mogućnosti izbjegavati. Važni detalji mogu biti spojevi između horizontalne i vertikalne hidroizolacije drugoga dijela građevine (na primjer terasa, ploča itd.). Ugradnja hidroizolacije Preprufe omogućava u slučaju pravilne ugradnje trajan spoj s betonom podne ploče. U slučaju ugradnje drugih membranskih hidroizolacija, gdje su membrane odvojene od betonske površine, mogu čak i mala mehanička oštećenja uzrokovati prodiranje podzemne vode do betona u unutrašnjosti konstrukcije.

I kod folije Preprufe može doći do mehaničkih oštećenja, iako voda zbog spojenosti hidroizolacije s betonom ne može prodrijeti između izolacije i podne ploče. Oštećenja hidroizolacije mogu se sanirati injektiranjem propusnoga mjesta s vrha podne ploče. Zbog specifične tehnologije hidroizolacija Preprufe spojena je s betonom na donjoj strani armiranobetonske podne ploče, što ne omogućava niti jedan drugi način izvedbe s klasičnim membranama. Folije su otporne i na mraz, vrućinu, plinove i tvari koje se nalaze u zemlji. Upotrebljavaju se i za izvedbu pilotnih zidova.

Materijali