Ulaz za korisnike

YTONG u ligi šampiona

|
YTONG u ligi šampiona
 
YTONG u ligi šampiona
I dok je u tijeku gradnja zagrebačke Arene, prisjetit ćemo se Allianz Arene u Muenchenu koja je postavila nova mjerila u modernoj gradnji stadiona. Tijekom gradnje upotrijebljen je porobeton robne marke YTONG...

Kada se Njemačka pripremala za Svjetsko prvenstvo u nogometu, svugdje oko nje nastajale su spektakularne konstrukcije novih multifunkcionalnih arena od betona, stakla i čelika. Usprkos tomu, konstatirano je da je neophodno i klasično ziđe.

Tako su primjerice u Muenchenu, gdje su dva minhenska nogometna kluba FC Bayern i TSV 1860 zajedno podigli Allianz Arenu, ispunski zidovi između armiranobetonskih stupova vanjskih zidova i stuba te ugradnja za kioske za opskrbu oko 66 000 posjetitelja, tehničke prostorije i područje svlačionica, izrađeni od YTONG porobetonskih blokova.

Ukupno je pri gradnji Allianz Arene upotrijebljena količina od cca 27 000 m2 porobetona YTONG . Taj građevinski materijal upotrijebljen je prvenstveno na onim područjima gdje je bitna toplinska zaštita. Pritom je prerada 36,5 cm debelih YTONG blokova kvalitete W2/0.4 zajamčila izradu ovojnice zgrade visoke termoizolativnosti , što osigurava da će gubici topline preko vanjskih zidova biti tek neznatni.

Kao dodatna mjera za sniženje gubitaka topline su na betonski strop razine 2, povrh kojega se nalazi grijano područje, postavljene mineralne izolacijske ploče. Masivne, oblikom stabilne Multipor-ploče, koje se proizvode dodavanjem sredstva za stvaranje pora na bazi prirodnih sirovina pijeska, vapna, cementa i vode, dopunjavaju toplinskozaštitna svojstva porobetona, predstavljajući tako ekološki orijentiranu alternativu izolacijskim materijalima koji sadržavaju vlakna ili se proizvode od umjetnih materijala. Mala težina osigurava udobnu preradu iznad glave. Laki mort, kojim se ploče pričvršćuju direktno ispod betonskog stropa, omogućava trenutno prianjanje i učinkovito držanje.

Odlučujući za upotrebu porobetona pri gradnji Allianz Arene bili su kriteriji poput brze i jednostavne prerade, izrade uvelike ravnih zidova i - posljedično - malih debljina završnih slojeva pri žbukanju. Odluka je pala nakon što je prethodno izrađeno više oglednih zidova od raznih građevinskih materijala. Ti probni primjerci pružali su dobru osnovu za detaljan pregled iznosa ukupnih troškova koji rezultiraju iz obrade različitih materijala te iz završnog žbukanja.

Pritom se pokazalo da se upotrebom YTONG-porobetona može zajamčiti brzo napredovanje gradnje. Upotrijebljeni velikoformatni planski blokovi mogli su se brzo postavljati, a zahvaljujući maloj težini i postraničnim rukohvatima njima se moglo lako rukovati. Upotrebom morta za planski blok, koji se morao samo u horizontalnoj fugi nanositi u sloju debljine 1-3 mm ( nanošenje morta na vertikalne fuge nije bilo potrebno zbog dvojnoga sustava utor-pero), u ukupnu gradnju uneseno je tek malo vlage. Time se u proces gradnje nisu morale ukalkulirati duge faze sušenja. Tako su se izvođači potonjih zanatskih radova mogli postupno angažirati paralelno sa završavanjem ziđa. Povrh toga, ogledni zidovi izrađeni od planskih YTONG-blokova pokazivali su uvelike ravne površine zidova. Male neravnine jednostavno su poravnate brusnom daskom. U skladu s time mogli su se ukalkulirati i niži troškovi za završni sloj s tankoslojnom žbukom. Ravna površina pojednostavnjuje primjenu tankoslojne žbuke i smanjuje njen utrošak. Povrh toga, troškove je dodatno smanjivalo i to što uopće nije bilo potrebno prethodno nanositi temeljni sloj na površine porobetonskih zidova.

Jednostavna prerada planskih YTONG-blokova pokazala se pogodnom prvenstveno pri gradnji 64 kioska. Ukupno se izrađivalo 16 kioska s osnovicom od 13x25 m i zidnom površinom od cca 500 m2 na velikoj promenadi na razini 2, koji su trebali zajmčiti opskrbu gledatelja na donjem i srednjem gledalištu. Daljnjih 48 kioska za gornje gledalište poredano je na maloj promenadi razine 6.

Svi kiosci planirani su kao zidane ugradnje s polukružnim zidovima. Kako bi se realizirali predviđeni radijusi, planski YTONG-blokovi morali su se prvo razrezati na tri jednako velika dijela. Zatim su ti djelovi pomoću šablone, koja je prethodno izrađena u skladu s radijusom položaja zida, izrezani konično sa stražnje strane te zatim opet sastavljeni u skladu s traženim radijusom zida. Pritom je laka obradivost monolitnoga građevinskoga materijala YTONG omogućila egzaktno rezanje tračnom pilom na licu mjesta.

Osim brzog napredovanja gradnje, upotrebom porobetona YTONG pri gradnji Allianz Arene uspjelo se istovremeno realizirati visok standard sigurnosti. Osobito u slučaju vatre taj građevinski materijal ima brojne prednosti u usporedbi s drugim materijalima, pa je stoga posebno pogodan za sve zadaće u preventivnoj protupožarnoj zaštiti.

Kao čisto mineralan građevinski materijal porobeton nije goriv te, ovisno o pojedinoj zidnoj konstrukciji, zadovoljava prema normi DIN 4102, dio 4, bez daljnjih dodatnih mjera zahtjeve svih razreda vatrootpornosti od F 30 do F 180. Pritom fina porasta struktura uzrokuje manji prihvat vreline. Za razliku od drugih građevinskih materijala, kod porobetona je i nakon dužega jednostranoga požarnoga naprezanja moguće promatrati konstantne zidne temperature na suprotnoj strani od požara. U skladu s time ne nastaju napukline u materijalu, fuge i priključci ostaju sigurno zatvoreni. Tako vatra i dim ne mogu prodirati u druge sektore zgrade. Povrh toga, mineralni građevinski materijal ima visoku ekološku podnošljivost, tako da u slučaju požara ne nastaju dodatne opasnosti uslijed stvaranja otrovnih plinova ili razvoja opasna dima.

Preradom probetona YTONG pri gradnji Allianz Arene u Muenchenu upotrijebljen je građevinski materijal koji je podjednako uvjerljiv i sa sigurnosnih i s troškovnih aspekata. Usprkos visokim zahtjevima koje je gradnja polukružnih zidova postavljala prema primjeni YTONGA, YTONG blokovi mogli su se postavljati brzo i precizno, jamčeći tako neprekidno napredovanje gradnje. Zahvaljujući građevinsko-fizikalnim svojstvima toga građevinskoga materijala nisu bile potrebne dodatne termoizolacijske mjere, što je dodatno skratilo vijeme gradnje, ali i uštedjelo troškove gradnje te tako investitorima omogućilo praktično i ekonomično izdanje.

www.ytong.hr

Materijali